Thứ hai,  01/06/2020

Vận hành cơ sở dữ liệu địa chính: Còn nhiều khó khăn

(LSO) – Tính đến tháng 7/2019, trên địa bàn tỉnh đã vận hành cơ sở dữ liệu địa chính tại 150/165 xã. Tuy vậy, việc khai thác, sử dụng, cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính (CSDLĐC) còn gặp khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, phần mềm cơ sở dữ liệu… Qua đó, hiệu quả quản lý, vận hành, khai thác sử dụng còn nhiều hạn chế.

Ngày 30/7/2019, chúng tôi có mặt tại xã Đình Lập (huyện Đình Lập), gặp chị Nông Trịnh Ngọc Tân, cán bộ địa chính xã để tìm hiểu về việc khai thác, sử dụng CSDLĐC của xã trên hệ thống CSDLĐC của Sở Tài nguyên và Môi trường. Chị Tân cho biết: Hiện, tôi không biết về CSDLĐC, không có tài khoản để truy cập khai thác thông tin trên hệ thống. Lý giải về nguyên nhân của sự việc trên, chị Tân chia sẻ:  Cán bộ địa chính được tập huấn, sử dụng CSDLĐC chuyển công tác, tôi mới tiếp nhận thêm lĩnh vực này từ đầu tháng 7/2019 do vậy, không nắm được về CSDLĐC trên hệ thống, không có tài khoản để truy cập.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Lộc Bình cập nhật chỉnh lý biến động đất đai

Trao đổi với chúng tôi, bà Nông Thị Nương, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đình Lập cho biết: Việc quản lý, vận hành, khai thác, cập nhật, chỉnh lý CSDLĐC gặp khó khăn nhất định. Trong đó, đối với các xã (10 xã đã vận hành trên hệ thống) việc cán bộ địa chính phụ trách truy cập CSDLĐC luân chuyển công tác nên ảnh hưởng tới việc sử dụng CSDLĐC của cán bộ tiếp nhận sau đó. Ngoài ra, trình độ tin học của cán bộ phụ trách còn hạn chế, cũng ảnh hưởng tới việc truy cập vào hệ thống CSDLĐC. Đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, về chuyên môn trong cập nhật, chỉnh lý dữ liệu cơ sở địa chính trên hệ thống được đảm bảo thực hiện hiệu quả. Tuy vậy, mạng Internet chậm, nên việc cập nhật các hồ sơ, dữ liệu biến động về đất đai lên hệ thống còn chậm, có thời điểm chậm đến hơn một tháng mới cập nhật được. Vì vậy, ảnh hưởng tới việc quản lý, khai thác, sử dụng CSDLĐC trên hệ thống.

Tại huyện Lộc Bình, chúng tôi đến xã Đồng Bục vào cuối tháng 7/2019, gặp bà Lý Thị Hiền, cán bộ địa chính xã. Khi trao đổi về việc truy cập CSDLĐC xã, bà Hiền bật máy tính. Sau hơn 15 phút loay hoay không đăng nhập được, bà hiền cho biết máy không truy cập được vào mạng Internet. Theo bà Hiền, máy tính bà sử dụng bị hỏng hơn 3 tháng nay, mới sửa xong. Vì vậy, khi cần tra cứu các thông tin về dữ liệu địa chính đều phải mở hồ sơ sổ sách, bản đồ – mất rất nhiều thời gian.

Theo bà Trần Thị Hồng Chuyên, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lộc Bình, hệ thống mạng Internet chậm không chỉ ở cấp xã mà còn xảy ra ở cấp huyện. Vì vậy, ảnh hưởng đến quá trình truy cập, quản lý, chỉnh lý biến động hồ sơ dữ liệu địa chính.

Không chỉ hai huyện trên, việc quản lý, vận hành, khai thác sử dụng, cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính các huyện còn gặp những khó khăn. Trong đó, máy chủ xử lý chậm, nhiều thời điểm không truy cập được vào máy chủ khiến việc cập nhật, chỉnh lý không thực hiện được hoặc báo lỗi trong quá trình thực hiện. Việc, ứng dụng phần mềm còn hạn chế như: không thực hiện được chỉnh lý biến động đối với trường hợp một chủ sử dụng đất nhận chuyển nhượng hai phần đất của hai chủ, sau đó xin hợp thành một thửa và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do khi thực hiện tách thửa thì các thửa đất mới tách chưa được cấp giấy chứng nhận mà hệ thống cơ sở dữ liệu chỉ cho chỉnh lý biến động trên các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận. Vì vậy, không thể thực hiện được trên phần mềm; trường hợp đồng sử dụng một thửa đất của nhiều chủ sử dụng chưa thực hiện được trên phần mềm…

Ông Tạ Quốc Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Để khắc phục hạn chế trên, trung tâm tham mưu cho Sở đề nghị đơn vị cung cấp phần mềm nâng cấp, hoàn chỉnh phần mềm để cập nhật dữ liệu; trình UBND tỉnh xem xét nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (máy tính, mạng Internet,…). Cùng với đó, trong tháng 8/2019, trung tâm phối hợp với các huyện, thành phố tiếp tục tập huấn về công nghệ thông tin cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố và cán bộ địa chính các xã.

ĐỖ HOẠT