Thứ ba,  07/04/2020

Xem xét quy trình thu phí theo Nghị quyết 01 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại khu vực cửa khẩu

(LSO) – Sáng nay (6/8), đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét quy trình thu phí tại cửa khẩu theo Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn quy định về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, thực hiện Nghị quyết 01 của HĐND tỉnh, ngày 22/7/2019, Ban đã chủ trì tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan thống nhất các phương án triển khai thu phí theo Nghị quyết 01.

Đến nay, sau 15 ngày thực hiện, các đơn vị liên quan đã phối hợp đồng bộ, có hiệu quả, công tác thu phí tại cửa khẩu diễn ra ổn định, các cơ quan thu chưa nhận được những phản ánh kiến nghị trong quá trình tổ chức thu.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng ( ngồi giữa) chủ trì cuộc họp xem xét quy trình thu phí theo Nghị quyết 01 tại cửa khẩu trên địa bàn.

Kết quả, riêng thu phí sang tải từ ngày 29/7 đến ngày 4/8/2019 đạt hơn 1 tỷ đồng với trên 2.200 lượt xe (thu theo mục III phụ lục kèm theo tại khoản 1 của Nghị quyết 01).

Các khoản thu đối với phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, phương tiện chở quặng cơ bản ổn định.

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành đã tập trung thảo luận về công tác phối hợp tổ chức thu, lưu trữ, quản lý tờ khai phí, quản lý nguồn thu tại các đầu mối thu đến kho bạc…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của HĐND tỉnh.

Để tổ chức triển khai thực hiện thu phí theo nghị quyết  bài bản, đồng bộ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp trong công tác thu cũng như quản lý nguồn thu.

Lực lượng biên phòng chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn hiệu chỉnh phần mềm quản lý phương tiện, tổ chức tập huấn cho cán bộ các lực lượng thu, bảo đảm vận hành phần mềm ổn định, hiệu quả.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn sớm chỉnh sửa dự thảo quy trình thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.