Thứ tư,  11/12/2019

Bắc Sơn: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

LSO-Ngày 23/8/2019, UBND huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020.


Đại biểu dự hội nghị

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Bắc Sơn phát động phong trào thi đua “Bắc Sơn cùng Lạng Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, qua gần 10 năm triển khai, kết cấu hạ tầng của huyện được cải thiện; các hình thức tổ chức và các mô hình sản xuất được hình thành đem lại hiệu quả thiết thực, bền vững cho người dân; đời sống văn hóa, tinh thần của bà con ngày càng được nâng cao. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM; bình quân các tiêu chí đạt 11,37% tiêu chí/xã (cao nhất trong toàn tỉnh), tăng 7,87% tiêu chí so với năm 2011; huyện không còn xã dưới 5 tiêu chí; xây dựng được 42 mô hình phát triển sản xuất. Kết thúc năm 2018, huyện đã xây dựng được 8 khu dân cư kiểu mẫu. Giai đoạn 2011-2019, tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM của huyện là 1.469 tỷ 828 triệu đồng…


Các cá nhân nhận Giấy khen của UBND huyện
trong phong trào Xây dựng Nông thôn mới

Với những kết quả đã đạt được, UBND huyện Bắc Sơn được Chính phủ, Bộ Giao thông – Vận tải tặng cờ thi đua và bằng khen. Đặc biệt, năm 2018, huyện được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020.

Giai đoạn 2021- 2030, huyện Bắc Sơn phấn đấu xây dựng thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân tiêu chí đạt 15-16 tiêu chí/xã; xây dựng hoàn thành 3 xã NTM nâng cao; phấn đấu 5 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu…

Tại hội nghị, UBND huyện đã trao tặng giấy khen cho 13 tập thể và 12 cá nhân xuất sắc đóng góp trong chương trình Xây dựng NTM của huyện thời gian qua.

NGUYỄN PHƯƠNG