TP Hồ Chí Minh tiếp tục thu hút mạnh mẽ vốn FDI để phát triển thành phố 

Theo UBND TP.Hồ Chí Minh, 8 tháng đầu năm 2019, đã cấp phép cho 816 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 754,1 triệu USD; 197 dự án được điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn 419,3 triệu USD.

Tính chung, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh là 1,173 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố có hơn 3.100 nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đạt 3,020 tỷ USD.

UBND TP Hồ Chí Minh cho biết đã có 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Trong đó, từ đầu năm 2019 đến nay, British Virgin Islands có 10 dự án với số vốn 179 triệu USD, (chiếm 23%). Tiếp theo là Hàn Quốc với 172 dự án, vốn đầu tư là 161 triệu USD, (chiếm 21%); Nhật Bản với 111 dự án, vốn đầu tư là 139 triệu USD (chiếm 18%); Singapore 105 dự án, vốn đầu tư là 118,1 triệu USD, chiếm 15,7%…

Cụ thể, dòng vốn rót chủ yếu vào hoạt động kinh doanh bất động sản có số vốn đầu tư nhiều nhất với số vốn đăng ký với 33 dự án, vốn đạt 250 triệu USD. Kế đến là hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 192 dự án, vốn đầu tư 226 triệu USD. Tiếp đến là hoạt động thương mại vốn đầu tư 141 triệu USD; vận tải kho bãi với vốn đầu tư 36 triệu USD; công nghiệp chế biến, chế tạo với  vốn đầu tư 33 triệu USD…

Theo UBND TP.Hồ Chí Minh, để đẩy mạnh thu hút đầu tư, các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư đã được thành phố triển khai từ đầu năm. Cùng với đó, thành phố đã ban hành và triển khai nhiều chương trình, chính sách có tác động mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ phát triển; các chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố; tiếp tục khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo nguồn đầu ra cho hoạt động sản xuất.

Ngoài ra, thành phố tập trung hoàn thiện môi trường đầu tư và chủ động mời gọi doanh nghiệp nước ngoài để tạo sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp chế biến. Bởi, đây chính là lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng, tạo ra sức cạnh tranh và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố.

Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, chủ động mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án thuộc 7 chương trình đột phá, 4 ngành công nghiệp trọng yếu, 9 lĩnh vực dịch vụ ưu tiên của thành phố…/.