Thứ hai,  13/07/2020

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Lộc Bình

LSO-Hôm nay (4/9), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình trồng măng tây tại xã Tú Đoạn

Là xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019, tính đến đầu tháng 9/2019, xã Tú Đoạn đạt 11/19 tiêu chí.

Xã đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt như: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, y tế, văn hoá, môi trường…

Bên cạnh sự nỗ lực, chủ động của cơ sở, xã Tú Đoạn đề xuất với cấp trên đầu tư xây dựng tuyến đường huyện; đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thi công các công trình hạ tầng NTM; cấp thêm xi măng cho xã thực hiện một số tiêu chí.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
kiểm tra thực tế mô hình trồng cây ăn quả tại xã Tú Đoạn

Đối với huyện Lộc Bình, đến nay, huyện có 4/27 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM; bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 8,66 tiêu chí.

Cùng với việc tập trung chỉ đạo xã điểm Tú Đoạn phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019, huyện Lộc Bình tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xã NTM nâng cao ở các xã đã đạt chuẩn NTM.

Việc xây dựng các công trình hạ tầng NTM được triển khai theo đúng kế hoạch. Công tác phát triển sản xuất được tập trung thực hiện, qua đó, trên địa bàn đã xây dựng được các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng khoai tây, khoai lang, chanh leo, măng tây…

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các sở, ngành đã giải đáp, làm rõ một số nội dung liên quan đến các đề xuất, kiến nghị của các thôn, xã Tú Đoạn. Đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể để xã Tú Đoạn phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí NTM theo đúng kế hoạch đề ra.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại buổi kiểm tra tại xã Tú Đoạn

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần chỉ đạo, cách triển khai và kết quả mà huyện Lộc Bình, xã Tú Đoạn đã đạt được trong xây dựng NTM.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Lộc Bình nói chung và xã Tú Đoạn nói riêng tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM.

Các xã đã đạt chuẩn cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đối với các tiêu chí chưa đạt thì cần phân rõ trách nhiệm của từng cấp và có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; tập trung một số tiêu chí mang tính trụ cột trong xây dựng NTM như: tổ chức lại mô hình sản xuất, môi trường, thiết chế văn hoá, an ninh trật tự.

Đối với các công trình hạ tầng, huyện cần chỉ đạo các nhà thầu bố trí trang thiết bị, nhân lực, phương pháp tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Qua đó, năm 2019, xã Tú Đoạn phải phấn đấu đạt chuẩn NTM. Còn về lâu dài cần xây dựng tiêu chí NTM nâng cao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Các sở, ngành tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, tư vấn cho huyện, xã tháo gỡ khó khăn và thực hiện các tiêu chí NTM theo kế hoạch đề ra.

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra mô hình phát triển sản xuất và một số công trình hạ tầng đang xây dựng trên địa bàn xã Tú Đoạn.

TÂN AN