Nguồn thu này đạt được chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,9USD/thùng, cao hơn 4,4% so với dự toán. Thu nội địa trong 8 tháng cũng đạt kết quả khả quan, ước đạt 69% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, có đến 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 67%). Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 13,6%.

Ảnh minh họa 

Để có kết quả như vậy, toàn ngành đã triển khai đầy đủ các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời triển khai thực hiện tốt dự toán thu ngân sách nhà nước mà Quốc hội, Chính phủ đã giao cho cơ quan thuế, phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước giao.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo tiếp tục nâng cấp hệ thống Quản lý thuế tập trung (TMS) đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế. Cùng với đó, tiếp tục nâng cấp cổng thông tin điện tử để cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế và triển khai giám sát hoàn thuế tự động.

Đáng chú ý, cơ quan Thuế các cấp cũng đã tập trung tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế nắm bắt, triển khai kịp thời mọi cơ chế chính sách thuế mới, nhất là nghĩa vụ quyết toán thuế 2018, nhờ đó đã giúp cộng đồng doanh nghiệp thực hiện thông suốt pháp luật thuế.

Cũng theo Tổng cục Thuế, trong 8 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thuế ước thực hiện được 55.701 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 279.881 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt 32.700 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 8.900 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 1.380 tỷ đồng; giảm lỗ gần 22.400 tỷ đồng. Đặc biệt, ngành Thuế đã thanh tra 295 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra hơn 7.900 tỷ đồng.

Được biết, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu như thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng,…

Cùng với đó, thực hiện tổng hợp, phân tích cơ cấu nợ thuế, phân loại nợ, xác định nguyên nhân nợ tăng. Đánh giá kết quả thực hiện đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ hàng tháng của các cục thuế và thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế cho cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện. Ngoài ra, Tổng cục Thuế tích cực chỉ đạo các cục thuế phối hợp với chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp thuận lợi trong việc nộp tiền nợ thuế./.