Thứ ba,  02/06/2020

Rà soát các nội dung, công tác chuẩn bị họp báo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019

LSO-Sáng nay (10/9), Tiểu ban Tuyên truyền, Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 họp rà soát các nội dung, công tác chuẩn bị họp báo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019.


Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (đơn vị chủ trì buổi họp)
phát biểu thống nhất các nội dung

Theo kế hoạch, buổi họp báo sẽ được tổ chức vào ngày 16/9/2019 tại Hà Nội. Tại đây, các cơ quan báo chí, thông tấn trong và ngoài nước sẽ được thông tin về Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Tại buổi họp, thành viên Tiểu ban Tuyên truyền đã đóng góp ý kiến về: thành phần dự họp báo, đại diện trả lời báo chí, tài liệu, nội dung thông tin tại buổi họp báo, kịch bản truyền thông, thời điểm tuyên truyền, hình thức tuyên truyền…

Kết thúc buổi họp, Tiểu ban Tuyên truyền thống nhất đơn vị chủ trì họp báo là UBND tỉnh, thành phần tham gia họp báo gồm một số sở, ngành của tỉnh, một số doanh nghiệp và khoảng 30 cơ quan báo chí của tỉnh, trong nước và quốc tế.

Nội dung họp báo thông tin về tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Lạng Sơn và các hoạt động sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2019…

Đây là lần đầu tiên tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, chính vì vậy, sự kiện này sẽ thu hút sự quan tâm của các cơ quan báo chí trong và ngoài nước cũng như các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG VƯƠNG