Thứ ba,  10/12/2019

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khu trung chuyển hàng hóa, Dự án đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1

LSO-Sáng nay (11/9), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa và dự án đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
kiểm tra thực tế Dự án Khu trung chuyển hàng hóa

Dự án Khu trung chuyển hàng hóa có phạm vi thực hiện thuộc xã Phú Xá và xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. Tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án là 109 hộ, tổng diện tích bị thu hồi là 53 ha, có 12 hộ phải di chuyển nhà ở.

Đến nay, UBND huyện Cao Lộc đã thống kê, kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ được 86/109 hộ với tổng diện tích 38,47 ha; chi trả được trên 43,3 tỷ đồng.

Dự án đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 có phạm vi thực hiện thuộc các xã Phú Xá, Hồng Phong và Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 285 hộ, tổng diện tích thu hồi 116,7 ha. Huyện Cao Lộc đã thống kê, kiểm đếm được 62/285 hộ, tổng diện tích thu hồi 116,7 ha.

Tại buổi làm việc, nhà đầu tư và các sở, ngành, UBND huyện Cao Lộc và các xã đã tập trung làm rõ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án, đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hai dự án trên có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động xuất, nhập khẩu của tỉnh và cả nước. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chủ động hơn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực, khẩn trương hơn nữa trong triển khai thực hiện các dự án.

Trong đó, đối với dự án Khu trung chuyển hàng hóa, Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn khẩn trương thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng; thực hiện tổ chức khởi công trên phần đất đã được giao, lập kế hoạch thi công và phối hợp chặt chẽ với huyện Cao Lộc để giải phóng mặt bằng tiếp các vị trí trũng để cân bằng mặt đất, không đợi mặt bằng sạch toàn bộ mới thực hiện dự án. Trong đó, trước ngày 15/10, nhà đầu tư phải khởi công thực hiện dự án.

UBND huyện Cao Lộc tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và các hộ bị ảnh hưởng nhà ở chủ động tái định cư phân tán để ổn định cuộc sống, không chờ tái định cư tập trung; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, đặc biệt là các khu vực đất trũng để sớm bàn giao cho nhà đầu tư;…

Đối với dự án khu chế xuất 1, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội phối hợp với UBND huyện Cao Lộc, các sở, ngành khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng, đấu nối giao thông, nhất là đối với các hạng mục tái định cư và dân cư khu chế xuất; lập kế hoạch chi tiết đối với từng công việc cụ thể để sớm khởi công dự án. Đồng thời có kế hoạch bố trí kinh phí thực hiện chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng sau khi UBND huyện Cao Lộc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

UBND huyện Cao Lộc rút ngắn thời gian thẩm định trong quy định về phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư và khu chế xuất; chỉ đạo hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư đẩy nhanh công tác đo đạc, kiểm đếm, lập phương án đền bù, tái định cư.

Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế các hạng mục tái định cư. Sở Giao thông -Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án đấu nối dự án đầu tư hạ tầng khu chế xuất 1 vào tuyến quốc lộ 1B, đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Giao thông – Vận tải.

ĐỖ HOẠT