Thứ bảy,  24/10/2020

Cần tạo bước đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp

LSO-Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) sáng nay (12/9).


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở NN&PTNT đã chủ động, tích cực tham mưu, triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch.

Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, ưu tiên nguồn lực cho các xã phấn đấu về đích năm 2019 và xã đặc biệt khó khăn tỉnh lựa chọn chỉ đạo điểm. Đến thời điểm này, đối với 12 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019, đạt bình quân 12,57 tiêu chí/xã; 5 xã đặc biệt khó khăn chỉ đạo điểm đạt bình quân 12 tiêu chí/xã.

Trong 9 tháng, tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng nông nghiệp ước đạt trên 93,6 nghìn héc – ta, bằng 94,08% so với cùng kỳ, bằng 94,32% so với kế hoạch năm. Trong đó, tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt 154.700 tấn.

Tổng diện tích rừng trồng mới được 9.554,2 ha, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2018; diện tích cây ăn quả trồng mới được hơn 722 ha, tăng 100,1% so với cùng kỳ.

Công tác phòng, chống dịch bệnh ở cây trồng và đàn vật nuôi, công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp được tăng cường thực hiện.

Tại buổi làm việc, Sở NN&PTNT đã báo cáo công tác chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo một số sở, ngành đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm nâng hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp như: hình thành các vùng trồng cây có giá trị kinh tế cao, phối hợp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật,…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra một số hạn chế trong lĩnh vực nông nghiệp khiến mức tăng trưởng chưa cao. Đó là, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; việc ứng dụng, đưa công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp chưa rõ nét, chưa tạo được nhiều mô hình sản xuất có quy mô lớn; chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản chưa phát triển…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành nông nghiệp cần tập trung, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước đột phá cho lĩnh vực nông nghiệp Lạng Sơn.

Để làm được điều đó, ngành cần tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đặc biệt là phải triển khai thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Đồng thời, tiếp tục kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; tích cực chuyển đổi diện tích rừng nghèo kiệt sang trồng một số loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, trong đó tập trung tăng diện tích trồng cây gỗ lớn. Tiếp tục phối hợp với các ngành, các huyện và thành phố thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Về hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Công tác chuẩn bị như xây dựng kịch bản, báo cáo, dự kiến khen thưởng… phải trình UBND tỉnh trước ngày 20/9. Thời gian tổ chức hội nghị sẽ phải được thực hiện trước ngày 5/10/2019.

TRÍ DŨNG