Thứ tư,  26/02/2020

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Thành

LSO-Sáng nay (19/9), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Cao Lộc.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
kiểm tra mô hình trồng cây sa chi của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Thành

Theo báo cáo của huyện Cao Lộc, các tiêu chí đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 đang được Ban chỉ đạo huyện, ban quản lý các xã, các phòng ban, đơn vị phụ trách tích cực triển khai, tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Đến nay, huyện Cao Lộc đạt 10,48 tiêu chí/xã (năm 2018 đạt 9,76 tiêu chí/xã); có 4/21 xã đạt 19/19 tiêu chí; 5/21 xã đạt 10 – 14 tiêu chí; 12/21 xã đạt 6 – 9 tiêu chí, không có xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Đối với xã Tân Thành – xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019, đến thời điểm này, xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí; 5 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xã và các thôn đang tích cực triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong tháng 10/2019.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Cao Lộc, xã Tân Thành và đại diện các thôn đã nêu thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng NTM; kiến nghị một số nội dung và nêu lên  quyết tâm của xã trong xây dựng NTM.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã trực tiếp giải đáp những ý kiến của xã, thôn liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí. Đồng thời đề xuất một số giải pháp để xã tập trung các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí chưa đạt.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, huyện Cao Lộc, xã Tân Thành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa phong trào xây dựng NTM; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng thôn, từ đó tạo thành phong trào thi đua trong thực hiện các tiêu chí.

Đối với các tiêu chí chưa đạt, xã cần có kế hoạch cụ thể thực hiện, trong đó tập trung vào các nội dung- tiêu chí mấu chốt: tổ chức lại và đổi mới mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập; môi trường đảm bảo; thụ hưởng y tế, văn hóa, giáo dục.

Đối với các công trình hạ tầng, huyện cần chỉ đạo các xã phấn đấu về đích năm 2020 chủ động sớm các hồ sơ, thủ tục; đối với các công trình đã và đang thực hiện, cần chỉ đạo các nhà thầu huy động phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

Xã Tân Thành cần tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm trong xây dựng NTM.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ giúp đỡ, tạo thuận lợi cho huyện, xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí.

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã thăm, khảo sát công trình trường tiểu học, THCS xã Tân Thành, nhà văn hóa thôn Tình Hồ và mô hình trồng cây sa chi của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tân Thành.

ĐỖ HOẠT