Thứ sáu,  28/02/2020

Đánh giá công tác chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư

LSO-Chiều nay (19/9), Ban Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Lạng Sơn năm 2019 họp xem xét, đánh giá tình hình chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo và nhận xét về bản demo clip giới thiệu về Lạng Sơn

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo buổi họp; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp.

Tại buổi họp, Ban Tổ chức hội nghị đã xem và nhận xét, góp ý về bản demo clip giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của Lạng Sơn sẽ được trình chiếu tại hội nghị.

Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc tiếp thu góp ý của các thành viên Ban Tổ chức để hoàn thiện clip; điều chỉnh một số nội dung, hình ảnh chưa phù hợp, hạn chế sử dụng kỹ xảo thái quá; bổ sung những sự kiện quan trọng mà tỉnh đã thực hiện thành công trong thời gian qua; nội dung thuyết minh và hình ảnh cần làm nổi bật tiềm năng, thế mạnh và chủ trương tạo điều kiện, thu hút đầu tư của tỉnh.

Đối với các nội dung phục vụ cho hội nghị, đến thời điểm này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng các ngành, đơn vị tư vấn chuẩn bị đầy đủ. Như đề cương Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2019- 2025; in ấn, xuất bản sách “Lạng Sơn- Tiềm năng và cơ hội đầu tư” và tờ gấp đa chiều “Lạng Sơn – Tiềm năng và cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào Lạng Sơn” với song ngữ Việt – Anh; hoàn thiện thiết kế 22 gian hàng để trưng bày thông tin quy hoạch, sản phẩm địa phương; kịch bản với đầy đủ nội dung chi tiết tại chương trình hội nghị chính diễn ra ngày 30/9 cùng các hoạt động bên lề; danh mục các dự án trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư sẽ trao tại hội nghị.

Tại buổi họp, các thành viên Ban tổ chức hội nghị đã nêu vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện các phần việc, nhiệm vụ được giao; trình bày một số nội dung có khả năng phát sinh ngoài kế hoạch như: việc đáp ứng nhu cầu khảo sát của một số nhà đầu tư và đại biểu quốc tế tại địa bàn tỉnh; đề xuất phỏng vấn lãnh đạo tỉnh bên lề hội nghị của các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi họp

Kết luận buổi họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung xử lý các nội dung chưa hoàn thiện, từ việc bố trí các gian hàng trưng bày, khu vực tác nghiệp của báo chí đến hội trường và kịch bản hội nghị…

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đúng chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Tổ chức hội nghị, phối hợp cùng các sở, ngành hoàn chỉnh clip giới thiệu về Lạng Sơn và thực hiện các nhiệm vụ được giao để Hội nghị Xúc tiến đầu tư Lạng Sơn năm 2019 diễn ra thành công.

ANH DŨNG