Chủ nhật,  20/10/2019

Hội nghị về vai trò và hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

LSO-Hôm nay (23/9), tại Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò và hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.


Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì hội nghị.

Tính đến đầu tháng 9/2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên toàn quốc đạt 199.823 tỷ đồng, tăng hơn 57 nghìn tỷ đồng so với đầu năm 2016 với gần 6,6 triệu khách hàng còn dư nợ.

Vốn tín dụng chính sách đã được giao dịch đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. Trong đó, tập trung ưu tiên cho vay khu vực nông thôn, miền núi vùng dân tộc thiểu số, các đối tượng được tiếp cận, thụ hưởng nguồn vốn chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Từ năm 2016 đến đầu tháng 9/2019, đã có gần 8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, doanh số cho vay đạt 221.693 tỷ đồng; góp phần giúp trên 1,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 775 nghìn lao động; gần 200 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 4,9 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, đại biểu các tỉnh, thành đã nêu bật hiệu quả từ nguồn vốn của chương trình cho phát triển sản xuất, tạo việc làm, sinh kế lâu dài cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Đồng thời kiến nghị tăng mức vay nhất là các khoản vay về xây dựng mô hình dự án sản xuất cũng như các chương trình tín dụng ưu đãi khác. Một số tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm huy động nguồn vốn từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH để cho vay ưu đãi phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện tín dụng chính sách có hiệu quả, các bộ, ngành, địa phương, NHCSXH tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường vai trò giám sát thực hiện chính sách tín dụng phục vụ công tác giảm nghèo bền vững, các tổ chức nhận ủy thác tăng cường quản lý và cho vay bảo đảm minh bạch, hiệu quả.

Các địa phương cần ưu tiên cân đối nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác cho NHCSXH để tăng nguồn bố trí cho hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế.

NHCSXH phối hợp với các địa phương tập trung xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh, không để phát sinh nợ xấu trong toàn hệ thống.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách về tín dụng ưu đãi phục vụ công tác giảm nghèo giai đoạn 2020-2025.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện
Hội đồng quản trị NHCSXH trao giấy khen có các tập thể, cá nhân
có thành tích trong thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tại hội nghị, 45 tập thể, 5 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 136 tập thể, 150 cá nhân (tỉnh Lạng Sơn có 2 tập thể, 2 cá nhân) nhận giấy khen của NHCSXH Việt Nam vì có thành tích thực hiện vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

KIM HUYÊN – CÔNG QUÂN