Thứ tư,  23/10/2019

Hơn 3.000 tỷ đồng tiếp tục đầu tư vào TPCP


Một phiên dự thầu trái phiếu Chính phủ.

Sở GDCK Hà Nội cho biết, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 25-9-2019 và đã huy động được tổng cộng 3.050 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,54%/năm, thấp hơn 0,21%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28-8-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,97%/năm, thấp hơn 0,07%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11-9-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,24%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11-9-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,23%/năm, thấp hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28-8-2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 30 năm gọi thầu 250 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 50 tỷ đồng với lãi suất 5,23%/năm.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 153.991,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Theo Nhandan