Chủ nhật,  19/01/2020

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 9

LSO-Hôm nay (2/10), UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2019. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phiên họp tập trung xem xét 5 nội dung liên quan đến công tác quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018; giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh; dự thảo quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; dự thảo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030.

Sau khi nghe cơ quan soạn thảo trình bày dự thảo các nội dung và các ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận cụ thể đối với từng nội dung.

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất báo cáo của Sở Tài chính.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2018, việc thu chi, điều hành ngân sách của tỉnh đảm bảo theo Luật Ngân sách, đúng quy định hiện hành. Tuy nhiên, công tác thu, chi ngân sách còn một số hạn chế như nhiều khoản thu nội địa còn thất thoát; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các đơn vị được giao dự toán chưa sâu sát; chi ngân sách còn lãng phí; hạn chế trong công tác phối hợp…

Đối với dự thảo quyết định về giá dịch vụ vệ sinh môi trường, đồng chí đánh giá cao nỗ lực của Sở Tài chính trong xây dựng dự thảo quyết định, trong đó, dự thảo quyết định mới đã tách được từng đối tượng thu phí chi tiết; bổ sung việc sử dụng được kinh phí sau khi thu phí…

Về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến tại phiên họp.

Đồng chí nhấn mạnh thêm một số nội dung như phần cấu trúc cần mạch lạc, rõ ràng; lưu ý một số nội dung liên quan đến điểm cộng, điểm trừ; các tiêu chí đánh giá cần phải rõ tiêu chí nào có thể định tính, tiêu chí nào phải định lượng cụ thể; lưu ý đến tài liệu minh chứng, công bố kết quả, rà soát thêm một số điều khoản…Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu và hoàn thiện các nội dung và trình UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.

Đối với các nội dung do Sở Ngoại vụ trình về liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn và dự thảo liên quan đến Đề án phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để chỉnh sửa, hoàn chỉnh. Trong đó, Sở Ngoại vụ chú ý biên tập lại bố cục; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu, rà soát lại con số, chỉ tiêu, diễn đạt rõ ý và hoàn thiện dự thảo trong tháng 10/2019.

TÂN AN