Thứ tư,  26/02/2020

Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới: Các xã vùng nông thôn đã khởi sắc

LSO-Sáng nay (3/10), UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020”.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Trần Văn Môn, Phó Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương. Về phía tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các xã, thôn tiêu biểu trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, theo đúng chủ trương, tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 (số liệu dự kiến đến năm 2020) trên 28.141 tỷ đồng. Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020” đã phát huy hiệu quả thiết thực, có tính lan toả sâu rộng.

Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của người dân, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực. Đến tháng 8/2019, toàn tỉnh có 48/207 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và dự kiến hết năm 2020 có 77/207 xã đạt chuẩn; thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2017; bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 10,4 tiêu chí/xã, tăng 7,8 tiêu chí so với năm 2011. Trên địa bàn tỉnh không có xã dưới 5 tiêu chí; 2 xã cơ bản hoàn thành 14/14 tiêu chí xã NTM nâng cao; xây dựng được 49 khu dân cư kiểu mẫu.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
trao Bằng khen cho đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu
trong phong trào thi đua xây dựng NTM

Các công trình hạ tầng NTM được đầu tư xây dựng. Giai đoạn 2010-2020, toàn tỉnh đã mở mới được 730 km đường giao thông nông thôn, xây dựng được 3.165 km đường giao thông; 100% số xã có điện lưới quốc gia, 97,78% số hộ thôn có điện; xây dựng mới 349 phòng học, 70 phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ;  81/207 xã có nhà văn hoá, 96,7% số thôn có nhà văn hoá; xây dựng mới và sửa chữa được 137 trạm y tế xã…

Phát triển sản xuất chuyển biến rõ nét. Giai đoạn 2010-2019, toàn tỉnh đã xây dựng được 379 mô hình tại 77 xã với 13.828 hộ dân tham gia. Cơ bản các mô hình được triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phát huy thế mạnh vùng miền. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2018 đạt 22 triệu đồng/người/năm, tăng 2,5 lần so với năm 2010.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh vẫn còn khó khăn, hạn chế như công tác chỉ đạo thực hiện chương trình ở một số huyện chưa thực sự đồng đều; số lượng các xã đặc biệt khó khăn chiếm tỷ lệ cao; công tác tuyên truyền nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu; chênh lệch giữa xã đạt chuẩn và các xã còn lại còn lớn…

Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng thêm 16 xã đạt chuẩn NTM. Giai đoạn 2021-2025, mỗi năm, tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 14,5-15 tiêu chí/xã, không có xã dưới 10 tiêu chí, phấn đấu có thêm 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng NTM. Đến hết năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu có 92,3% số xã đạt chuẩn NTM; xây dựng được 40 xã NTM nâng cao; 15 xã NTM kiểu mẫu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham luận đánh giá kết quả đạt được trong xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự quyết tâm, cách làm sáng tạo, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của các thành phần kinh tế, của doanh nghiệp và nhân dân để chương trình xây dựng NTM thu được kết quả quan trọng, toàn diện, bộ mặt NTM đã khởi sắc thay đổi.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen
cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng NTM

Về nhiệm vụ xây dựng NTM trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quan điểm chỉ đạo thống nhất tiếp tục xác định xây dựng NTM là chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ tiếp theo; chỉ đạo vừa toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm; xây dựng NTM một cách thực chất, bền vững; huy động tối đa, tăng cường nguồn lực hỗ trợ.

Về phương pháp, cách thức thực hiện, nếu giai đoạn trước cách thức xây dựng NTM từ tỉnh xuống huyện, xã thì hiện nay thay đổi cách thức làm từ thôn, từ xã lên; cần có sự quan tâm hỗ trợ của huyện, tỉnh; tỉnh sẽ có cơ chế, chính sách phù hợp hơn, khuyến khích các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tham gia, từ đó thu hút nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, xây dựng NTM; chú ý lựa chọn cán bộ để thực hiện chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới, trong đó có xây dựng NTM; cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt hơn, cụ thể hơn, đau đáu hơn.

Về chỉ tiêu trong xây dựng NTM thời gian tới phải đánh giá sát với thực tế, tinh thần quyết tâm cao nhưng phải khả thi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các huyện rà soát lại và hoàn thiện báo cáo tổng kết trình UBND tỉnh gửi về Trung ương.

Nhân dịp này, 29 tập thể, 20 cá nhân, 8 gia đình và 5 doanh nghiệp được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011-2020.

TRÍ DŨNG – ĐÌNH QUYẾT