Thứ tư,  25/11/2020

Sơ kết công tác thu ngân sách 9 tháng đầu năm

(LSO) – Sáng nay (11/10), Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh họp sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, tập trung vào công tác rà soát, quản lý nguồn thu, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn; tăng cường đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, hành vi gian lận thuế, nợ thuế.

Kết quả 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh được 5.027 tỷ đồng, đạt 92,2% so với dự toán, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2018 .

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Trong đó, thu nội địa được 2.339 tỷ đồng, đạt 88,2% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2018. Một số khoản thu tăng cao như: khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương; thuế thu nhập cá nhân; lệ phí trước bạ … Thu xuất nhập khẩu được 2.664 tỷ đồng, tăng 42,3% so với cùng kỳ.

Tại cuộc họp, đại diện các thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh; ban chỉ đạo thu ngân sách các huyện, thành phố đã thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác thu ngân sách 9 tháng đầu năm. Đồng thời bàn các giải pháp, đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác thu 3 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao công tác chỉ đạo thu ngân sách của Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh, ban chỉ đạo thu ngân sách các huyện, thành phố.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế chỉ đạo quyết liệt, làm tốt hơn trong thu các khoản thuế, phí; rà soát việc kê khai thuế; quản lý tốt hoá đơn, chứng từ; quyết liệt thu hồi nợ đọng; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh; phối hợp với cơ quan tài nguyên môi trường để quản lý thu từ lĩnh vực khai thác khoáng sản; triển khai các đề án, giải pháp liên quan đến các khoản thuế, phí.

Cục Hải quan tiếp tục triển khai tốt công tác chỉ đạo rà soát các loại hình hàng hoá; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả thu…

Các sở, ngành tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan trong công tác thu ngân sách. Ban chỉ đạo thu ngân sách các huyện, thành phố tổ chức sơ kết để đánh giá, rà soát tất cả nguồn thu; tăng cường chỉ đạo thu ngân sách các địa bàn, chống dây dưa nợ đọng thuế…Qua đó phấn đấu thu đạt và vượt dự toán thu ngân sách năm 2019.

TÂN AN