Thứ ba,  18/02/2020
Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra dự án giao thông trọng điểm tại Lộc Bình và Đình Lập:

Giải phóng xong mặt bằng phần bổ sung, phát sinh trước ngày 15/11/2019

LSO-Hôm nay (23/10), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Lạng Sơn năm 2019 kiểm tra tiến độ dự án đường đến trung tâm xã Xuân Dương-Ái Quốc, huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập, khảo sát tuyến đường huyện 35 (ĐH 35) Xuân Dương- Ái Quốc-Lợi Bác, huyện Lộc Bình.


Ông Nguyễn Đặng Ân, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình (áo trắng dài tay giữa ảnh) báo cáo đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng dự án

Tính đến cuối tháng 10/2019, công trình đường đến trung tâm xã Xuân Dương-Ái Quốc, huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập đã hoàn thành đạt 78% khối lượng toàn dự án. Cụ thể đã thi công xong nền đường được 56,8/56,8 km, đã thảm mặt đường bê tông nhựa nhánh Na Dương-Xuân Dương được 17,5/25km, nhánh Xuân Dương-Ái Quốc-Thái Bình bê tông xi măng mặt đường được 15,5/31.6km.

Về giải phóng mặt bằng dự án, huyện Lộc Bình đang thực hiện kiểm đếm đối với phần sạt lở và bổ sung thiết kế đối với 129 hộ.

Trong chương trình kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã khảo sát thực địa tuyến đường huyện 35 (ĐH35) Xuân Dương-Ái Quốc-Lợi Bác với chiều dài 22 km. Đây là phần việc UBND tỉnh giao Sở Giao thông – Vận tải nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư bổ sung vào dự án đường Na Dương-Xuân Dương, huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập.

 Việc bổ sung đoạn này sẽ sử dụng nguồn vốn tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư cấp cho dự án đường Na Dương-Xuân Dương, huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Lộc Bình tập trung cao độ giải phóng xong mặt bằng phần bổ sung, phát sinh trước ngày 15/11/2019.

Về thi công, các nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ tại tất cả các gói thầu. Riêng đối với gói thầu thi công 5 km đầu tuyến địa phận xã Đông Quan và thị trấn Na Dương do nhà thầu thi công yếu về năng lực, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư điều chuyển khối lượng cho các nhà thầu phụ khác để đẩy nhanh tiến độ.

Bên cạnh đó, các nhà thầu thi công phải có biện pháp xử lý hiệu quả các vị trí sạt lở, nhất là đối với nhánh Xuân Dương-Ái Quốc-Thái Bình. Về giải ngân, chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho dự án trong kế hoạch vốn năm 2019.

Ngoài ra, để dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2019, đồng chí yêu cầu Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hằng tuần phải kiểm tra, đôn đốc và 2 tuần phải báo cáo UBND tỉnh 1 lần.

Liên quan đến đề xuất của Sở Giao thông – Vận tải về bổ sung tuyến ĐH 35 Xuân Dương-Ái Quốc-Lợi Bác vào dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý về chủ trương. Tuy nhiên, do tuyến này lưu lượng phương tiện giao thông thấp nên quy mô cấp đường cần được xem xét đầu tư theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, nền đường 4,5 m, mặt đường 3 m. Về nội dung này, đồng chí giao Sở Giao thông – Vận tải tính toán phương án đầu tư và báo cáo UBND tỉnh quyết định.

TRANG NINH