Thứ ba,  11/08/2020

Lãi suất giảm mạnh, TPCP vẫn “hút” 4.000 tỷ đồng

 

Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 23-10, đã huy động thành công 4.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu giảm mạnh tại kỳ hạn 7 năm và 30 năm.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng phát hành 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm, 30 năm (mỗi kỳ hạn 500 tỷ đồng), 10 năm, 15 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng).

Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,00%/năm, giảm 0,57%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó, ngày 9-10.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,56%/năm, giảm 0,22%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó, ngày 16-10.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có bảy thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,75%/năm, giảm 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó, ngày 16-10.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,65%/năm, giảm 0,55%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó, ngày 9-10.

Từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 170.181,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Theo Nhandan