Thứ tư,  22/01/2020

Tập trung quản lý thuế khoán

(LSO) – Thời gian qua, số lượng các hộ kinh doanh thay đổi liên tục, việc khai báo thuế khoán ở nhiều nơi còn chưa chính xác khiến việc thất thu từ các hộ kinh doanh nộp thuế khoán vẫn phổ biến. Chính vì vậy, ngành thuế đã triển khai giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách từ khu vực này.

Hộ, cá nhân kinh doanh là những trường hợp có mức nộp thuế không nhiều. Tuy nhiên, số lượng các hộ kinh doanh lại rất lớn, biến động liên tục. Chính vì vậy, việc quản lý thu chặt chẽ từ khu vực này không chỉ góp phần tăng thu mà còn nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách của người kinh doanh. Từ năm 2018 đến nay, công tác chống thất thu từ hộ khoán được ngành thuế đẩy mạnh triển khai thực hiện.

Cán bộ Cục Thuế hướng dẫn thủ tục cho người nộp thuế

Ông Bùi Minh Bằng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế (Cục Thuế tỉnh) cho biết: Bước sang năm 2019, để đánh giá việc quản lý thuế khoán đối với hộ kinh doanh, Cục Thuế đã thành lập tổ công tác thực hiện giám sát đối với 14 hộ kinh doanh hàng ăn tại thành phố Lạng Sơn. Sau giám sát, mức doanh thu của các hộ tăng 250 triệu đồng/tháng, thuế khoán tăng 11,2 triệu đồng/tháng (doanh thu, thuế tăng 76% sau giám sát; bình quân mỗi hộ sau giám sát mức thuế tăng 800.000 đồng/tháng). Để tập trung chống thất thu từ khu vực này trong toàn tỉnh, Cục Thuế đã chỉ đạo các chi cục thuế thành lập các tổ giám sát đối với hộ kinh doanh.

Từ sự chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, các chi cục thuế trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, rà soát, lựa chọn thực hiện giám sát đối với các hộ kinh doanh. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực IV (gồm địa bàn các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn) cho biết: Để quản lý tốt hộ kinh doanh, chi cục thuế đã thành lập các tổ công tác và phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để thực hiện giám sát doanh thu. Qua đó, không chỉ đưa thêm được các hộ kinh doanh vào diện quản lý thuế mà còn tăng thuế khoán đối với nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn. Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn các huyện do chi cục thuế quản lý đã tăng 151 hộ kinh doanh; thực hiện điều chỉnh thuế được trên 360 hộ kinh doanh, doanh thu sau điều chỉnh thuế tăng hơn 1 tỷ đồng, số thuế khoán tăng hơn 20 triệu đồng/tháng.

Từ việc tăng cường giám sát kết hợp với triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế từ đầu năm, đến nay, Chi cục thuế huyện Cao Lộc đã thực hiện rà soát, điều chỉnh và đưa vào quản lý thuế tăng 198 hộ, số thuế tăng 136 triệu đồng/tháng.

Với các làm tương tự như những trường hợp kể trên, từ đầu năm 2019 đến nay, các chi cục thuế khác trên địa bàn tỉnh cũng đã đẩy mạnh quản lý thuế, trong đó lồng ghép tuyên truyền, vận động tới các hộ kinh doanh về chính sách thuế. Đặc biệt, thông qua việc tổ chức giám sát hộ kinh doanh đã đưa thêm được nhiều hộ kinh doanh mới vào diện quản lý thuế, đồng thời tăng thuế khoán từ các hộ nộp thuế từ trước.

Theo số liệu từ Cục Thuế tỉnh, từ đầu năm đến giữa tháng 10/2019, trên địa bàn tỉnh đã tăng 1.815 hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, có trên 500 hộ điều chỉnh thuế với số doanh thu tăng gần 3,4 tỷ đồng, số thuế tăng gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, đã có gần 800 hộ bỏ kinh doanh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang quản lý 11.700 hộ kinh doanh, trong đó 8.140 hộ cá nhân nộp thuế khoán với số thuế khoán 4,3 tỷ đồng/tháng, có 1.553 hộ sử dụng hóa đơn, số thuế phát sinh trên doanh thu sử dụng hóa đơn trung bình là 2,1 tỷ đồng/tháng.

Kết quả trên cho thấy: việc quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, với đặc thù luôn biến động về số lượng, doanh thu nên hiện nay, ngành thuế tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý thu chặt chẽ từ khu vực này, từ đó, nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu.

TÂN AN