Thứ tư,  13/11/2019

Xăng dầu tiếp tục giảm giá lần thứ hai trong tháng

Chiều 31-10, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 218 đồng/lít đến 350 đồng/lít và giảm giá các loại dầu từ 121 đồng/lít đến 299 đồng/kg.

Xăng dầu tiếp tục giảm giá lần thứ hai trong tháng

Cụ thể, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như sau: Đối với xăng E5RON92 và dầu diesel là 100 đồng/lít; xăng RON95 trích lập ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa trích lập ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 700 đồng/lít.

Kỳ trước mức trích lập Quỹ BOG các loại là: E5RON92 là 100 đồng/lít; RON95 và 02 loại dầu là 300 đồng/lít; dầu mazut là 900 đồng/lít.
Đồng thời không chi Quỹ Bình ổn giá đối với các loại xăng dầu (kỳ trước chi 200đồng/lít đối với xăng RON95).

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

– Xăng E5RON92: giảm 218 đồng/lít;
– Xăng RON95-III: giảm 350 đồng/lít;
– Dầu diesel 0.05S: giảm 166 đồng/lít;
– Dầu hỏa: giảm 121 đồng/lít;
– Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 299 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

– Xăng E5RON92: không cao hơn 19.252 đồng/lít;
– Xăng RON95-III: không cao hơn 20.445 đồng/lít;
– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.057 đồng/lít;
– Dầu hỏa: không cao hơn 15.137 đồng/lít;
– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.517 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Trong lần điều chỉnh gần nhất chiều 16-10, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 310 đồng/lítđến 271 đồng/lít và giảm giá các loại dầu từ 415 đồng/lít đến 2.103 đồng/kg.

Theo Nhandan