Chủ nhật,  15/12/2019

Kho bạc Nhà nước phát hiện hơn 17.800 khoản chi chưa đủ thủ tục

Tính đến ngày 30/11, các đơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hiện khoảng 17.889 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định.

Theo KBNN, các đơn vị trong hệ thống Kho bạc đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên tính đến ngày 30/11 vừa qua ước đạt 814.619 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN.

Năm 2019, dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang là hơn 1 triệu tỷ đồng.

kho bac nha nuoc phat hien hon 17.800 khoan chi chua du thu tuc  hinh 1
Kho bạc Nhà nước phát hiện hơn 17.800 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ, thời gian qua, hệ thống KBNN đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước, nhất là các khoản chi như: khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, xe ô tô… đảm bảo tiết kiệm và theo đúng quy định. Các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước phải có trong dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đúng nội dung, mục đích, định mức tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với các khoản mua sắm máy móc trang thiết bị, xe ô tô, KBNN thực hiện kiểm soát thanh toán theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Đồng thời, KBNN cũng tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi bằng tiền mặt theo đúng đối tượng và quy định./.

Theo VOV