Thứ năm,  04/03/2021

Đấu thầu qua mạng: Ghi nhận từ sự vào cuộc của các chủ đầu tư

(LSO) – Năm 2018, khi các đơn vị được giao quản lý dự án và thực hiện chức năng chủ đầu tư triển khai đấu thầu các gói thầu đầu tư công thông qua mạng Internet chỉ có 3 đơn vị tham gia với khoảng gần 40 gói thầu. Bước sang năm 2019, số đơn vị tham gia đấu thầu qua mạng đã tăng đáng kể, góp phần  giảm chi phí và nâng cao năng lực cho các chủ đầu tư trong thực hiện công tác đấu thầu.

Năm 2019, 9 ban quản lý dự án đầu tư cấp huyện, thành phố và 2 đơn vị cấp tỉnh gồm: Sở Giao thông  – Vận tải và Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đã thực hiện đấu thầu 78 gói thầu qua mạng để lựa chọn các nhà thầu. Trong đó, cấp huyện thực hiện được 49 gói thầu và cấp tỉnh được 29 gói thầu (năm 2018, các huyện không thực hiện đấu thầu gói thầu nào qua mạng).

Gói thầu xây dựng công trình Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định được đấu thầu qua mạng đã cơ bản hoàn thành xây lắp trong năm 2019

Trong đó, Sở Giao thông – Vận tải thực hiện đấu thầu 28/36 gói thầu qua mạng; Lộc Bình thực hiện 8/17; Văn Lãng thực hiện 6/20; Bình Gia và Tràng Định mỗi huyện thực hiện đấu thầu qua mạng 7 gói, Bắc Sơn thực hiện đấu thầu qua mạng 8 gói…

Ban Quản lý Dự án đầu tư huyện Tràng Định năm 2019 thực hiện 7 gói thầu qua mạng để lựa chọn nhà thầu với giá trị các gói thầu được phê duyệt hơn 40 tỷ đồng. Sau khi đấu thầu qua mạng, giá trị trúng thầu là 38,8 tỷ đồng giảm 1,25 tỷ đồng tương đương 3,1%, bình quân mỗi gói thầu giảm khoảng 170 triệu đồng.

Sở Giao thông – Vận tải có số gói thầu thực hiện qua mạng nhiều nhất với 28 gói thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án. Trong đó có 6 gói lựa chọn nhà thầu tư vấn và 22 gói lựa chọn nhà thầu xây lắp. Số liệu thống kê cho thấy: 28 gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng có tổng giá trị phê duyệt ban đầu là hơn 175,2 tỷ đồng. Sau khi lựa chọn nhà thầu qua mạng, giá trị gói thầu sau đấu thầu còn 165,1 tỷ đồng, giảm 10,1 tỷ đồng, tương đương giảm 6% so với giá trị ban đầu. Đáng chú ý có những gói thầu, tỷ lệ giảm tới 12,5% giá trị phê duyệt ban đầu đưa ra và trong quá trình thực hiện, dự án vẫn đảm bảo tiến độ chất lượng theo thiết kế được duyệt.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Đình Trung, chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giao thông – Vận tải: đấu thầu qua mạng là một xu thế tất yếu và khi thực hiện đấu thầu qua mạng ngoài việc bảo đảm công khai minh bạch góp phần tiết giảm kinh phí khi đầu tư cho nhà nước còn giúp  chủ đầu tư nâng cao năng lực, kinh nghiệm trong việc đấu thầu và quản lý, giám sát nhà thầu trong suốt quá trình tham gia thực hiện dự án.

Qua thực tế tìm hiểu tại các ban quản lý dự án (nhất là ban quản lý dự án cấp huyện) cho thấy: ban đầu khi triển khai đấu thầu qua mạng các chủ đầu tư còn e ngại vấn đề kiểm soát năng lực của nhà thầu tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, sau khi được Sở Kế hoạch – Đầu tư tập huấn kỹ năng nghiệp vụ và các chủ đầu tư tự tìm hiểu nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm tại các tỉnh, các đơn vị đã thấy sự tiện lợi của việc đấu thầu qua mạng, từ đó xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo lộ trình.

Ông Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: Năm 2019 là năm đầu tiên huyện thực hiện thí điểm đấu thầu 3 gói qua mạng để lựa chọn nhà thầu và năm 2020 huyện sẽ thực hiện đấu thầu qua mạng đại trà. Qua thực tế triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng của huyện năm 2019 cho thấy những tiện lợi như giảm được các thủ tục hành chính, hồ sơ, sổ sách, giấy tờ, giảm đi lại cho các nhà thầu và cách đấu thầu qua mạng hiệu quả hơn.

Còn ông Phạm Văn Phong, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Tràng Định cho biết: Năm 2019, huyện mới thực hiện 7 gói thầu xây lắp lựa chọn nhà thầu qua mạng, việc triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng cho thấy có nhiều ưu thế. Bước sang năm 2020, ban sẽ tham mưu cho huyện triển khai đại trà việc lựa chọn các nhà thầu thông qua việc đấu thầu qua mạng nhằm bảo đảm tính cạnh tranh và bình đẳng.

Với những hiệu quả rõ nét của hình thức đấu thầu qua mạng, bước sang năm 2020 hy vọng các đơn vị được giao chủ đầu tư các dự án đầu tư công tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và mạnh dạn áp dụng hình thức này. Mục tiêu cuối cùng là tiết giảm chi phí xây lắp, tư vấn cho ngân sách nhà nước khi thực hiện dự án mà vẫn lựa chọn được các nhà thầu có năng lực để tăng hiệu quả đầu tư từ việc triển khai các dự án.

TRANG NINH