Thứ hai,  01/03/2021

Công bố ‘bức tranh’ về doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Việt Nam có tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp cao nhất Đông Nam Á, tuy nhiên có tới 98,8% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ là nhỏ và vừa, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ chiếm 61,4%.

Báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có xu hướng gia tăng, từ mức khoảng 21% (năm 2011) đến năm lên mức khoảng 24% (năm 2018).

Số liệu trên cho thấy sự tương đồng với dữ liệu doanh nghiệp chính thức cấp quốc gia, theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 9/2019, toàn quốc có 285.689 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, chiếm 24% tổng số doanh nghiệp cả nước.

Năng lực của chủ doanh nghiệp nữ hầu hết có trình độ học vấn cao với 68,6% từ trình độ đại học và thạc sỹ quản trị kinh doanh. Trong khi, tỷ lệ này ở nam giới là 71,9%, điều này đã minh chứng rõ nét khoảng cách về giới trong lĩnh vực giáo dục đã được cải thiện đáng kể và phụ nữ có đầy đủ năng lực cũng trình độ để đảm trách các vị trí quản lý.

Tỷ lệ có lãi ở doanh nghiệp phụ nữ làm chủ là 64% và cao hơn tỷ lệ 63% ở doanh nghiệp do nam làm chủ.

Khó khăn của các chủ doanh nghiệp nữ thường gắn liền với yếu tố về giới, tiếp cận nguồn lực, thông tin, kiến thức, kỹ năng và mạng lưới kinh doanh.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI báo cáo này là bức tranh về môi trường kinh doanh đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và có thể xem như báo cáo đầu tiên đưa ra đánh giá về môi trường kinh doanh về góc nhìn này, thông qua việc khai thác và phân tích dữ liệu khảo sát trên 10.000 doanh nghiệp dân doanh tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Theo Chinhphu