Chủ nhật,  23/02/2020

Xã Tân Việt, xã Gia Lộc đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

LSO-Hôm nay (29/12), ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) các xã: Tân Việt, huyện Văn Lãng và Gia Lộc, huyện Chi Lăng đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019.


Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019 cho lãnh đạo
xã Tân Việt, huyện Văn Lãng

Bắt tay vào xây dựng NTM năm 2011, xã Tân Việt mới đạt 4/19 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã trên 27%; điều kiện cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn…

Để triển khai thực hiện các tiêu chí NTM, bên cạnh sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước, nhân dân trên địa bàn xã tích cực chung tay thực hiện. Cụ thể: nhân dân trên địa bàn xã đã hiến gần 5.000 m2 đất; đóng góp gần 200 triệu đồng cùng gần 3.000 ngày công để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hoá thôn.

Kết quả đến cuối năm 2019, xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Các công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi cho sinh hoạt cũng như phát triển sản xuất của nhân dân. Thu nhập bình quân đạt trên 33 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn gần 8%; an ninh trật tự được giữ vững, môi trường được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn xã được nâng lên rõ rệt.

Đối với xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, năm 2019, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao bằng
công nhận xã đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng

Cụ thể tổng nguồn lực để xã thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2019 trên 115 tỷ đồng; nhân dân hiến hơn 28.000 m2 đất, đóng góp gần 35.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng NTM. Việc hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM không chỉ góp phần quan trọng vào việc đổi mới diện mạo nông thôn mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

Thời gian tới, 2 xã Tân Việt và Gia Lộc tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và từng bước nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân; giữ gìn môi trường, xây dựng cảnh quan đường làng ngõ xóm sáng-xanh-sạch-đẹp; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; từng bước xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, xã NTM nâng cao.

TÂN AN