Thứ năm,  25/02/2021

Công ty Điện lực Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ năm 2020

LSO-Hôm nay (31/12), Công ty Điện lực Lạng Sơn tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong huy động nguồn vốn đầu tư, thiên tai bão lũ, các đợt nắng nóng trên diện rộng, nhưng Công ty Điện lực Lạng Sơn đã đoàn kết nỗ lực vượt khó khăn, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch và dịch vụ khách hàng.

Trong đó, điện thương phẩm đạt 750,18 triệu kWh, tăng 7,34% so với 2018; tổn thất điện năng còn 7,81%, giảm 0,53% so với kế hoạch; doanh thu trên 1.300 tỷ đồng, vượt 10,88% kế hoạch, vượt 14,57% so năm 2018.

Cùng với đó, 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt kế hoạch; 100% số xã có điện và 98,32% số hộ dân có điện, trong đó, số hộ dân nông thôn sử dụng điện lưới quốc gia là 97,85 %;… Qua đó, đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận một số nội dung, chia sẻ kinh nghiệm cách làm hiệu quả như: thực trạng và giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; giải pháp giảm tổn thất điện năng; công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng;…. nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả Công ty Điện lực đạt được năm 2019. Đồng chí lưu ý công ty triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra năm 2020. Trong đó, tập thể ban lãnh đạo, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty đoàn kết thực hiện tốt các chương trình, chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, của UBND tỉnh; tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 2081/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo tiến độ; tiếp tục đầu tư, nâng cấp mở rộng lưới điện, đổi mới thiết bị, cải tạo, sửa chữa, giảm sự cố, giảm tổn thất điện năng, đặc biệt là lưới điện tại khu vực nông thôn.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên; thực hiện đảm bảo an toàn lao động; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên;  phối hợp tốt với hệ thống ngân hàng và tổ chức trung gian triển khai có hiệu quả việc thanh toán tiền điện, góp phần thực hiện tốt đề án thanh toán không dùng tiền mặt do Chính phủ đề ra.

ĐỖ HOẠT