Thứ tư,  28/10/2020

EVNSPC: Một số chỉ tiêu cung ứng điện hoàn thành sớm so với kế hoạch 5 năm

Không chỉ là đơn vị có sản lượng điện thương phẩm lớn nhất trong 5 Tổng công ty Điện lực của EVN, trong năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã có nhiều chỉ tiêu về đích trước so với kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho thấy trong năm 2019 sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty đạt hơn 72,6 tỷ kWh điện, tăng 8,95% so với năm 2018, lớn nhất trong 5 tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tương ứng với đó, doanh thu của EVNSPC cũng đạt 129,5 nghìn tỷ đồng, tăng 16,1% so với năm 2018.

Trong năm 2019, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng EVNSPC đã nỗ lực vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, đặc biệt là bảo  đảm cấp điện ổn định, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía nam.

Đáng chú ý là Tổng công ty đã “về đích” sớm một năm một số chỉ tiêu quan trọng so với kế hoạch 5 năm (2016-2020) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Cụ thể như trong thực hiện chỉ tiêu suất sự cố, riêng suất sự cố lưới điện 110 kV đã về trước một năm so với kế hoạch.

Đối với chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, năm 2019, chỉ số SAIDI (thời gian mất điện bình quân của khách hàng trong năm) của EVNSPC chỉ còn 268,49 phút  và về trước 1 năm so với kế hoạch 5 năm Tập đoàn giao.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Tổng công ty tiếp tục có chuyển biến tốt, đa dạng các kênh cung cấp dịch vụ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến. Năm 2019, điểm hài lòng khách hàng của EVNSPC đạt 8,26 điểm, tăng 0,1 điểm so với năm 2018.

Đến nay, EVNSPC đã đưa điện về 100% số xã và 99,55% số hộ dân nông thôn, những vùng lõm chưa có điện, cấp điện cho nuôi tôm công nghiệp, đồng thời xóa  tình trạng điện câu đuôi gây mất an toàn trong khâu phân phối điện.

Cùng với đó,Tổng công ty cũng đã hoàn thành tốt chỉ tiêu về tổn thất điện năng với tỷ lệ tổn thất điện năng là 4,13%, thấp hơn 0,26% so với năm 2018. Ngoài ra, các công tác đầu tư xây dựng; các chỉ tiêu tài chính; công tác tái cơ cấu, quản trị doanh nghiệp… cũng đã được Tổng công ty thực hiện tốt.

Bước vào năm 2020, cùng với ngành điện EVNSPC sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong cung ứng điện. Vì vậy Tổng công ty xác định, ngay từ đầu năm sẽ tập trung thực hiện quyết liệt mọi giải pháp, nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt tập trung bảo dưỡng, duy tu lưới điện; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện.

EVNSPC cũng xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới chương trình tiết kiệm điện; vận động các khách hàng lớn tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện; đảm bảo điện phục vụ nuôi trồng thủy sản; xóa điện câu đuôi trên toàn bộ các địa bàn thuộc 21 tỉnh, thành khu vực Nam Bộ.

Phấn đấu đạt sản lượng điện thương phẩm năm 2020 đạt 79,15 tỷ kWh, tăng 9% so với ước thực hiện năm 2019. Tỷ lệ tổn thất điện năng phấn đấu thực hiện 3,9%. Độ tin cậy cung cấp điện, SAIDI: 306 phút, SAIFI: 5,27 lần, MAIFI: 2,0 lần.

Đồng thời nỗ lực phấn đấu đưa năng suất lao động theo điện thương phẩm đạt 4,03 triệu kWh/lao động; theo khách hàng là 416 khách hàng/lao động.

Theo Chinhphu