Thứ năm,  23/01/2020

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2020

LSO-Chiều nay (6/1), UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với cấp huyện, xã triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2020.

Dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, tạo tiền đề cho kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, UBND tỉnh tiếp tục xác định chủ đề của năm 2020 là: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo Dự thảo Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, các nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 như: tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8,5-9%; thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chuẩn bị điều kiện phục vụ đại hội đảng các cấp…

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành, các huyện, thành phố, một số xã trên địa bàn tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được năm 2019, đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2020.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ,
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình với các nội dung trong dự thảo Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng; thực hiện nghiêm chủ đề năm 2020.

Các sở, ngành, các huyện, thành phố, các xã quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội ngay từ ngay từ đầu năm; tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, cụ thể để giải quyết, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; tập trung thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết với phương châm tổ chức mọi người mọi nhà đều có tết với tinh thần vui tươi, an toàn; chuẩn bị kế hoạch ra quân đầu xuân; các xã, các huyện lưu ý đảm bảo an ninh trật tự tại các lễ hội.

TÂN AN