Thứ tư,  28/10/2020

3 khoản chi được sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 36/2019/TT-NHNN về quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước quy định các khoản chi dùng tiền từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia bao gồm: Thứ nhất là cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng (TCTD) gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tài chính – Kế toán và các đơn vị có liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định chi.

3 khoan chi duoc su dung quy thuc hien chinh sach tien te quoc gia hinh 1
Thông tư 36/2019/TT-NHNN về quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia có hiệu lực từ 20/2/2020. (Ảnh minh họa: KT)

 

Thứ hai là chi cho vay đối với các TCTD tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe doạ đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng.

Thứ ba là chi các khoản phát sinh khác liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ đã được Thủ tướng phê duyệt: Đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có đề xuất này phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản lấy ý kiến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương.

Thông tư 36/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 20/02/2020./.

Theo VOV