Thứ tư,  28/10/2020

Chống thất thu ngân sách: Chuyển biến rõ nét

(LSO) – Bên cạnh công tác chống thất thu ở một số lĩnh vực trọng điểm, năm 2019, ngành thuế còn tập trung chống thất thu ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Qua đó đã góp phần tăng thu, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách của người nộp thuế.

Những năm gần đây, một trong những điểm nổi bật nhất trong công tác chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chính là chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân. Cuối năm 2016, thành phố Lạng Sơn là địa bàn đầu tiên triển khai đề án chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào thực hiện đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Nếu như năm 2014, thu từ lĩnh vực này mới được gần 850 triệu đồng (còn 382 công trình không thu được) thì năm 2017 thành phố đã thu được 7,5 tỷ đồng.

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn hướng dẫn thủ tục cho người nộp thuế

Từ thành công của thành phố, năm 2017, các huyện trên địa bàn đã tập trung triển khai đề án chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, qua đó góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn. Cụ thể năm 2017, trên địa bàn tỉnh thu được 1.188 công trình với số thuế thu được trên 8 tỷ đồng, tăng hơn 300% so với năm 2016; năm 2018 thu được 1.498 công trình với số thuế trên 9,8 tỷ đồng và năm 2019 thu được 1.407 công trình với số thuế thu được hơn 9 tỷ đồng.

Cùng với chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân, năm 2019, công tác chống thất thu ngân sách còn được ngành thuế triển khai trên nhiều lĩnh vực khác và đã đem lại kết quả rõ nét. Ông Lê Công Mai, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Để triển khai công tác chống thất thu ngân sách một cách hiệu quả, cơ quan thuế đã tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Qua đó, giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt được chính sách thuế cũng như nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách. Trong năm 2019, ngành thuế đã hướng dẫn qua điện thoại cho 814 lượt người nộp thuế; hướng dẫn tại bộ phận một cửa được 335 lượt và 64 lượt văn bản; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, đối thoại được 98 cuộc với sự tham gia của gần 6.000 lượt người nộp thuế; in, phát gần 4.000 tờ rơi; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng trên 110 tin, bài….

Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người nộp thuế, cơ quan thuế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát địa bàn, nguồn thu, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện chống thất thu đối với các hoạt động kinh doanh vận tải, bến bãi, khai thác tài nguyên, dịch vụ nấu cỗ, cho thuê phông rạp…

Thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát các khoản thu, nguồn thu ở các lĩnh vực khác nhau đã góp phần quan trọng vào  tăng thu ngân sách. Cụ thể năm 2019, công tác chống thất thu đã góp phần tăng thu trên 16 tỷ đồng.  Điển hình trong một số lĩnh vực  như: xây dựng cơ bản tư nhân thu được trên 9 tỷ đồng; truy thu trên 3,3 tỷ đồng tiền sử dụng đất vượt hạn mức; thu thuế phát sinh 404 xe ô tô với số tiền trên 1 tỷ đồng; đưa vào quản lý 98 hộ cho thuê tài sản với số thuế trên 2,8 tỷ đồng…

Những kết quả cụ thể như trên đã góp phần vào thắng lợi chung trong công tác thu ngân sách trên địa bàn. Năm 2019, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh được trên 3.152 tỷ đồng, đạt 118,9% dự toán tỉnh giao và bằng 117,7% so với năm 2018. Đây là năm đầu tiên, thu nội địa trên địa bàn tỉnh vượt mức 3.000 tỷ đồng.

Không chỉ góp phần tăng thu ngân sách mà việc đẩy mạnh công tác chống thất thu còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách của người nộp thuế, tạo bình đẳng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

TÂN AN