Thứ hai,  27/01/2020

Tổng kết công tác thu ngân sách năm 2019: Tổng thu vượt gần 28% dự toán

LSO-Chiều nay (9/1), đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh chủ trì cuộc họp tổng kết công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao; tập trung vào công tác rà soát, quản lý nguồn thu, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại…

Kết quả, năm 2019, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh được trên 6.970 tỷ đồng, đạt gần 128% dự toán, bằng 131% so với năm 2018. Trong đó, thu nội địa được 3.175 tỷ đồng, đạt 119,8% dự toán tỉnh giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được trên 3.700 tỷ đồng, đạt 132,3% so với chỉ tiêu.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác thu ngân sách tập trung vào một số nhiệm vụ như: xây dựng kế hoạch triển khai chống thất thu thuế ở một số lĩnh vực như kinh doanh vận tải, khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản tư nhân; tập trung xử lý, thu hồi nợ thuế; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập khẩu; chống buôn lậu, gian lận thương mại…

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách năm 2019. Đồng thời bàn nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác thu ngân sách trên địa bàn năm 2019. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế như: một số sắc thuế thu nội địa còn thấp; thu phí giảm; quản lý doanh thu hộ kinh doanh còn thấp; quản lý hoá đơn chứng từ còn hạn chế…

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Cục Thuế tập trung quản lý thu thuế, phí ngay từ đầu năm; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế của các hộ kinh doanh; quản lý, thu hồi nợ đọng thuế theo đúng quy định; phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, phân loại các hộ còn nợ tiền sử dụng đất, thuê đất.

Cục Hải quan tập trung quản lý hàng hoá, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường kiểm tra, kiểm soát sau thông quan; thu hút, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; phối hợp giải quyết ùn ứ, ách tắc.

Ban chỉ đạo thu ngân sách các huyện, thành phố tập trung rà soát các sắc thuế, nguồn thu, quyết liệt chỉ đạo công tác thu ngân sách năm 2020 đạt kết quả cao hơn năm 2019.

TÂN AN