Thứ tư,  27/01/2021

TKV đứng đầu về tăng trưởng khối khai khoáng

Ngày 10-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

TKV đứng đầu về tăng trưởng khối khai khoáng

Theo đánh giá của Bộ Công thương, trong năm 2019, tính chung tốc độ tăng trưởng của TKV đạt hơn 14%, trở thành đơn vị đứng đầu về tăng trưởng trong khối ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam.

Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp GDP của Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao (hơn 7%), dẫn đến nhu cầu sử dụng than cho nhiều ngành kinh tế tăng cao như nhiệt điện, xi-măng, hóa chất, vật liệu xây dựng… đặc biệt là nhu cầu sử dụng than cho nhiệt điện trong năm 2019 tăng đột biến.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết: Tính từ năm 2018 trở lại đây, TKV cung cấp than cho nhiệt điện tăng bình quân 24% mỗi năm. Riêng năm 2019, sản lượng than cấp cho điện tăng 12 triệu tấn so với năm 2017.

TKV đã tận dụng các điều kiện thuận lợi về thị trường thực hiện thành công chủ trương “Chuyển đổi thành công mô hình từ sản xuất than sang mô hình sản xuất gắn với thương mại than”. Với các giải pháp đồng bộ, sự chỉ đạo quyết liệt linh hoạt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, với tinh thần kỷ luật và đồng tâm của toàn thể công nhân cán bộ, TKV đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2019.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Năm 2019, TKV đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra và đạt cao nhất từ năm 2012 trở lại đây về các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, thu nhập người lao động, và nộp ngân sách Nhà nước.

Mặc dù trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, biến động của thị trường năng lượng quốc tế, nhu cầu than cho phát triển kinh tế trong nước tăng đột biến; điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu và đi xa hơn, chi phí sản xuất ngày càng lớn…; song TKV đã chủ động điều hành đẩy cao nhịp độ sản xuất kinh doanh, phù hợp diễn biến thị trường và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả năm. Đặc biệt, sản phẩm chủ lực là than tăng trưởng rất ấn tượng, đạt 40,5 triệu tấn.

TKV đã huy động gia tăng tối đa sản lượng than, với ý thức trách nhiệm trong việc cung ứng than cho nền kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

​Cùng với sản xuất, TKV triển khai mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than, nhập khẩu 6,5 triệu tấn than để pha trộn, chế biến; cung cấp được hơn chín triệu tấn than cho sản xuất điện. Tổng sản lượng than tiêu thụ đạt 44 triệu tấn, trong đó, tiêu thụ than trong nước đạt 42,95 triệu tấn, tăng 8% thực hiện 2018. Riêng than cung cấp cho điện đạt 36,06 triệu tấn, tăng 6,8 triệu tấn so với thực hiện 2018. Sản xuất alumin vượt công suất thiết kế, sản lượng điện thương phẩm của TKV cũng đạt cao.

​Tổng doanh thu của TKV đạt 131,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so năm 2018; nộp ngân sách 18.100 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so năm 2018; lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so kế hoạch…

Những con số này cho thấy sự bứt phá của tập đoàn, khẳng định nỗ lực, quyết tâm của tập thể người lao động toàn tập đoàn.

Trong năm 2019, TKV tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp, lao động tiền lương, chăm lo phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ chế quản trị tài chính doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học – công nghệ vào tất các lĩnh vực sản xuất và công tác điều hành, quản lý nhằm cải thiện điều kiện làm việc, tăng thu nhập cho thợ mỏ, giảm giá thành và nâng cao năng suất…

Tuy nhiên, TKV vẫn còn đứng trước những thách thức rất lớn. Nhu cầu thị trường tiêu thụ than, khoáng sản trong nước tiếp tục tăng cao, trong khi đó, năng lực sản xuất than của các mỏ hiện nay đã đến giới hạn; điều kiện khai thác mỏ, nhất là than ngày càng khó khăn hơn do tài nguyên xuống sâu hơn; chất lượng than trong nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà máy nhiệt điện sử dụng công nghệ mới,…

Năm 2020, nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho TKV rất nặng nề nhưng cũng đầy vinh dự, cơ hội và thách thức đan xen nhau. Phó Thủ tướng yêu cầu tập thể lãnh đạo TKV tập trung triển khai có hiệu quả toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, bảo đảm kế hoạch năm 2020 đề ra được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các bộ, ngành và Chính phủ thông qua.

Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ, để nâng cao hiệu quả hoạt động của tập đoàn. Quan tâm nghiên cứu, đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới việc nâng cao chất lượng, chú trọng đến năng suất, hiệu quả của tăng trưởng.

Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học – công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của tập đoàn, coi khoa học – công nghệ là chìa khóa để nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả của doanh nghiệp và tăng hệ số an toàn trong quá trình lao động sản xuất.

Chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất; tập trung vốn đầu tư cho các dự án mỏ hầm lò mới; cải tạo, nâng cấp các mỏ hiện có để tăng sản lượng than bảo đảm nhu cầu than cho nền kinh tế theo Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt…

Theo Nhandan