Thứ sáu,  23/10/2020

Liên minh HTX tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

LSO-Sáng nay (10/1), Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, Liên minh HTX tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; tăng cường tuyên truyền về Luật HTX năm 2012; tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực cho HTX; hỗ trợ xúc tiến thương mại; hỗ trợ vốn vay…Qua đó góp phần quan trọng giúp lĩnh vực kinh tế tập thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực.

Cụ thể trong năm 2019, toàn tỉnh đã thành lập mới 39 HTX, đạt 195% kế hoạch, nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh là 251 HTX với tổng số vốn điều lệ gần 330 tỷ đồng; doanh thu bình quân 1 HTX đạt 950 triệu đồng/năm, tăng 50 triệu đồng so với năm 2018; thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX được 45 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, năm 2019 trên địa bàn tỉnh vẫn còn 25 HTX đang tạm ngừng hoạt động, 8 HTX đã giải thể.

Về tổ hợp tác (THT), năm 2019, trên địa bàn tỉnh thành lập mới 33 tổ, nâng tổng số THT trên địa bàn tỉnh lên 1.840 tổ; doanh thu bình quân của 1 THT đạt 578 triệu đồng/năm.

Năm 2020, Liên minh HTX tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể. Trong đó, phấn đấu thành lập mới từ 30 HTX trở lên; tiếp tục hỗ trợ, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn; bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX.

Tại hội nghị, đại diện các HTX đã đánh giá về tình hình hoạt động của HTX và kiến nghị, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trong những năm tiếp theo.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh, cơ quan Liên minh HTX tỉnh, các HTX, THT đã đạt được trong năm 2019 đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như: quy mô HTX còn nhỏ, hiệu quả chưa cao; năng lực quản trị, điều hành, sự quan tâm, đầu tư cho kinh tế hợp tác còn hạn chế…

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Liên minh HTX tập trung vào phát triển các HTX phù hợp với cơ chế thị trường, nguyện vọng của người dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, trong đó, tập trung tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tận tình, cụ thể cho các HTX, đưa các chính sách hỗ trợ đến gần hơn với các HTX; làm tốt vai trò tập hợp và đảm bảo lợi ích chính đáng thành viên. Các HTX, THT và các liên hiệp HTX cần tiếp tục đổi mới, nỗ lực vươn lên.


Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh trao Giấy khen
cho các HTX tiêu biểu trong hoạt động năm 2019

Các thành viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh quan tâm hơn nữa để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế hợp tác. Liên minh HTX tỉnh cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, tranh thủ sự hỗ trợ của Liên minh HTX Việt Nam để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các HTX ngày càng phát triển.

TÂN AN