Thứ hai,  27/01/2020

Ngân hàng Nhà nước triển khai nhiệm vụ năm 2020

LSO-Hôm nay (10/1), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn (NHNN) tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các ngân hàng thương mại chi nhánh tại Lạng Sơn; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Hiện nay, mạng lưới ngân hàng trên địa bàn tỉnh gồm: NHNN, 15 chi nhánh ngân hàng thương mại, 2 ngân hàng chính sách, 49 phòng giao dịch.

Năm 2019, NHNN thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; chỉ đạo điều hành hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Cùng đó, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương, NHNH Việt Nam những vấn đề liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Năm 2019, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn là 29.148 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2018; tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng trên địa bàn là 31.297 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2018.

Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức an toàn theo mục tiêu đề ra, cụ thể: năm 2019 nợ xấu của các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn chiếm 1,6% tổng dư nợ, giảm 54% so với 2018. Trong đó, nợ xấu của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn chiếm 1,5% tổng dư nợ, giảm 53,8% so với năm 2018.

Các hoạt động thanh toán, phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, điều hòa lưu thông tiền mặt và an toàn kho quỹ, quản lý ngoại hối,… được thực hiện có hiệu quả.

Năm 2020, ngành ngân hàng đề ra 11 nhóm giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả ngành ngân hàng đạt được trong năm 2019.

Đồng chí lưu ý: Năm 2020, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh cần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ngành đề ra. Trong đó, triển khai hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao; chủ động tham mưu, đề xuất với ngân hàng Trung ương, với UBND tỉnh các cơ chế, chính sách về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, các giải pháp phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, giảm bớt chi phí cho khách hàng.

Cùng với đó, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng, đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt dịch vụ công theo chỉ đạo của Chính phủ; nghiên cứu đề xuất Hội sở chính bố trí nguồn vốn cần thiết để phát triển các gói sản phẩm cho vay tiêu dùng, hạn chế tín dụng đen phát triển. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt các quy chế phối hợp, trao đổi thông tin, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động.

Nhân dịp này, NHNN phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh năm 2020.

ĐỖ HOẠT