Thứ tư,  28/10/2020

Văn Quan sôi nổi ra quân đầu xuân

(LSO) – Ngay từ những ngày đầu tháng 1/2020, người dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Quan tập trung ra quân đầu xuân làm thủy lợi, đường giao thông. Qua đó, tạo khí thế thi đua, sôi nổi ngay từ đầu năm nhằm huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp, củng cố hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất.

Chúng tôi đến xã Bình Phúc những ngày đầu tháng 1/2020 khi người dân nơi đây sôi nổi ra quân làm đường giao thông, thủy lợi. Tại thôn Khòn Nhừ, ông Mạc Văn Nhu, người dân trong thôn đang khơi thông dòng chảy mương dẫn nước nội đồng cho biết: Để đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất vụ xuân, tôi và người dân trong thôn ra quân nạo vét mương thủy lợi. Phong trào ra quân được triển khai từ tháng 12/2019 nhằm góp phần đảm bảo nguồn nước cho sản xuất.

Ông Mạc Văn Hiếu, trưởng thôn Khòn Nhừ cho biết: Không chỉ làm thủy lợi nội đồng, thôn Khòn Nhừ còn huy động nhân dân đóng góp ngày công làm đường giao thông liên thôn đến thôn Lũng Thước. Theo đó, thôn được Nhà nước hỗ trợ gần 20 tấn xi măng, nhân dân đóng góp ngày công làm mới 103 m đường bê tông. Qua đó, không chỉ tạo không khí thi đua lao động ngay từ đầu năm mà còn chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân ngay sau Tết Nguyên đán.

Người dân xã Tú Xuyên ra quân làm thuỷ lợi

Phòng trào ra quân làm thủy lợi, đường giao thông trên địa bàn xã Bình Phúc diễn ra từ cuối tháng 12/2019. Theo kế hoạch, xã bê tông hóa 11,5 km và phát quang tầm nhìn 15 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, khơi thông toàn bộ hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn.

Không chỉ xã Bình Phúc, hiện nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Quan đều ra quân làm thủy lợi, đường giao thông. Ông Hoàng Văn Thiêm, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Đoàn cho biết: Ngay từ cuối tháng 12/2019, xã phát động phong trào ra quân đầu xuân. Đến nay tuy chưa có thống kê khối lượng thực hiện cụ thể nhưng nhân dân các thôn tích cực hưởng ứng, đóng góp ngày công, vật liệu để kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn.

Văn Quan là một trong huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh phát động phong trào ra quân đầu xuân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi năm 2020. Theo đó, phong trào ra quân đầu xuân năm 2020 trên địa bàn huyện bắt đầu từ ngày 19/12/2019. Hiện nay, nhân dân trên địa bàn tiếp tục nạo vét kênh mương, tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; sửa chữa đường giao thông nông thôn, chú trọng mở mới đường liên thôn, liên xã, đường nội đồng, ngõ xóm…

Ngoài sự tích cực của người dân, các phòng chuyên môn của huyện chủ động cấp vật liệu theo đăng ký của các xã. Tính đến 7/1/2020, Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện cấp gần 80 tấn xi măng cho các xã: Tân Đoàn, Bình Phúc, Yên Phúc, Trấn Ninh, Hòa Bình, Đồng Giáp để làm đường giao thông nông thôn. Theo ông Bàn Văn Bộ, chuyên viên phòng Kinh tế – Hạ Tầng huyện, dự kiến phòng sẽ cấp khoảng 700 tầm cống các loại, 2.000 tấn xi măng, 3 tấn sắt để các xã, thị trấn làm đường giao thông nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo ra quân đầu xuân làm thủy lợi, đường giao thông nông thôn và trồng cây nhân dân năm 2019 – 2020 huyện cho biết: Phong trào ra quân đầu xuân được cơ quan, đơn vị, nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện. Trong đó, huy động công sức của nhân dân là chính, nhân dân trực tiếp khảo sát, lập kế hoạch từng công trình cần xây dựng dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn và chính quyền cơ sở, thông qua ban chỉ đạo ra quân đầu xuân cơ sở để tổ chức thi công; các cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra, thẩm định kế hoạch, dự toán thi công từng công trình của các xã để cung ứng hỗ trợ vật tư, vật liệu (đối với công trình được cung ứng vật liệu), kỹ thuật; nhân dân nơi xây dựng công trình chuẩn bị vật liệu khai thác tại chỗ và đóng góp ngày công thực hiện.

“Phong trào ra quân đầu xuân có sức lan tỏa mạnh, việc ra quân đầu xuân làm thủy lợi, đường giao thông nông thôn không chỉ tạo phong trào thi đua sôi nổi, mà còn là cơ sở thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 trên địa bàn”- Ông Sáng nhấn mạnh.

ĐỖ HOẠT