Thứ ba,  20/10/2020

Tổng kết công tác thuế năm 2019: 100% tỉnh, thành phố hoàn thành dự toán

LSO-Sáng nay (13/1), Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính dự và chỉ đạo hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, các phòng chuyên môn và các chi cục thuế trên địa bàn.

Theo báo cáo tại hội nghị, ngay từ đầu năm 2019, ngành thuế đã tham mưu, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả thu ngân sách.

Kết quả, tổng thu ngân sách năm 2019 do cơ quan thuế quản lý được 1.276.219 tỷ đồng, bằng 109,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với năm 2018. Trong đó, thu từ dầu thô được 56.251 tỷ đồng, bằng 126,1% dự toán, bằng 85,2% so với năm 2018; thu nội địa trừ dầu được 1.219.969 tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán, tăng 12,8% so với năm 2018. Điểm nổi bật là 63/63 cục thuế địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Năm 2020, toàn ngành thuế tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 đã được giao; triển khai tốt nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016 – 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác thu nội địa năm 2019. Đồng thời đề xuất giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận, biểu dương cơ quan thuế các cấp đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2019.

Về nhiệm vụ năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành thuế cần thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, phấn đấu vượt thu tối thiểu 5% dự toán; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hoá đơn điện tử; rà soát, điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với điều kiện của địa bàn; tập trung chống thất thu ngân sách; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế; sắp xếp tinh gọn bộ máy, phấn đấu quý I/2020 hoàn thành việc sắp xếp các chi cục thuế; tiếp tục phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh thanh tra, kiểm soát nội bộ….

Đối với tỉnh Lạng Sơn, năm 2019, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh được 3.175 tỷ đồng, đạt 119,8% dự toán tỉnh giao và bằng 124% so với cùng kỳ. Đây là năm đầu tiên, thu nội địa trên địa bàn tỉnh vượt mốc 3.000 tỷ đồng.

TÂN AN