Chủ nhật,  29/11/2020

Ngành công thương: Nâng cao chất lượng quản lý công trình điện

(LSO) – Trong những năm qua, Sở Công thương đã nỗ lực tham mưu hiệu quả cho UBND tỉnh về đầu tư xây dựng, quản lý, nâng cấp lưới điện, nhất là công tác quản lý chất lượng công trình  điện trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo đánh giá của Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương, thời gian qua, công tác thẩm định các công trình điện đảm bảo đúng tiến độ thời gian, áp dụng đúng các quy định hiện hành về chất lượng. Trong giai đoạn 2016 – 2019, phòng đã tham mưu cho sở thẩm định 85 hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán công trình điện với tổng giá trị gần 157 tỷ đồng, tiết giảm chi phí được 2,59% so với trước thẩm định. Riêng năm 2019, đã tiếp nhận và thẩm định 12 dự án điện với dự toán sau thẩm định là 31,56 tỷ đồng, giảm 523 triệu đồng dự toán ban đầu.

Kỹ sư Công ty Nhiệt điện Na Dương kiểm tra hệ thống điều khiển trung tâm

Đối với các dự án nhà máy thủy điện, trong năm 2019, Sở Công thương đã phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra các công trình đang triển khai trên địa bàn tỉnh; ban hành văn bản hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đúng theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và Thông tư số 09/2019/TT-BCT về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện. Kết thúc năm 2019, toàn tỉnh có 2 dự án nhà máy thủy điện sau khi được kiểm tra, nghiệm thu đã vận hành, phát điện ổn định, cung cấp thêm sản lượng điện cho lưới điện quốc gia.

Ông Trần Hùng Cường, Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương cho biết: Việc quản lý chất lượng công trình điện được lãnh đạo sở đặc biệt quan tâm. Gần nhất là cuối năm 2019, đồng chí giám đốc sở cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình bảo đảm an toàn hồ đập, công tác vận hành hoạt động của một số  công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh. Đối với các công trình đang xây dựng, đoàn đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ điều kiện nhân lực, thiết bị và hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công; nghiệm thu chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị khi nhà thầu cung cấp sử dụng cho công trình… Hiện công trình thủy điện Khánh Khê đã cơ bản đầu tư hoàn thiện, dự kiến phát điện trong quý I/2020 và thủy điện Bản Nhùng, huyện Văn Quan đang đẩy nhanh tiến độ để phát điện vào quý II/2021.

Ngoài các hoạt động trực tiếp liên quan đến quản lý công trình điện, Sở Công thương đã tham mưu cho UBND tỉnh và góp ý cho các ngành liên quan về việc xây dựng văn bản quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình điện trên địa bàn. Qua đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình đã hoàn thiện hơn; việc phân nhiệm được tách bạch, rõ ràng.

Đồng thời, từ công tác quản lý công trình điện đã đem lại hiệu quả tính cực trong lĩnh vực xây dựng điện nói riêng và ngành xây dựng nói chung; nâng cao điều kiện năng lực của các chủ thể tham gia; nội dung, trình tự, thủ tục trong  quản lý chất lượng công trình được quy định rõ ràng, làm cơ sở cho công tác kiểm tra của cơ quan quản lý các cấp, tạo hành lang pháp lý để tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng điện. Qua đó, các công trình điện trên địa bàn tỉnh đến nay đều phát huy hiệu quả, công trình đang thi công thì đảm bảo chất lượng từng khâu.

Ông Phùng Quang Hội, Giám đốc Sở Công thương cho biết: Thời gian tới, sở tập trung phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện khung chính sách nhằm tăng cường thể chế và công tác quản lý chất lượng công trình điện theo hướng minh bạch, thống nhất. Đồng thời bổ sung hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm thiết kế thi công còn thiếu để công tác quản lý chất lượng được nâng cao,  công trình đảm bảo chất lượng, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

ANH DŨNG