Thứ bảy,  24/10/2020

Thu nội địa tháng 1/2020 tăng 11,5% so với cùng kỳ

Báo cáo của Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện công tác thuế tháng 1/2020 cho thấy, đến 31/1/2020, toàn hệ thống thuế đã thu đạt 155.600 tỷ đồng, đạt 12,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,5% so với cùng kỳ năm 2019.

 

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 18,5% dự toán, bằng 155,2% so với cùng kỳ, chủ yếu do thu từ kết dư chi phí của Liên doanh dầu khí Vietsovpetro năm 2019 nộp trong tháng 1/2020 là 2.735 tỷ đồng; giá dầu bình quân đạt 68USD/thùng, cao hơn 13,3% so với dự toán; sản lượng đạt 8,5% dự toán.

Thu nội địa ước đạt 12,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019. Có 14/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 9%). Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều có mức tăng trưởng 7,8%.

Theo Tổng cục Thuế, kinh tế khởi sắc trong năm 2019, tăng trưởng GDP năm 2019 tăng 7,02%, tình hình kinh tế năm 2019 duy trì nhịp tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô ổn định đã tác động tích cực đến kết quả thu NSNN năm 2019 và tháng 1/2020.

Mặc dù tháng 1/2020 là tháng nghỉ Tết Nguyên đán, thời gian làm việc ngắn, nhưng toàn hệ thống đã triển khai nghiêm túc các giải pháp đã được Tổng cục Thuế đưa ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế và triển khai nhiệm vụ từ đầu tháng 1 nên kết quả thu ngân sách đã đạt tiến độ đề ra.

Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, ngay sau hội nghị trực tuyến, Tổng cục Thuế đã có công văn về việc triển khai dự toán thu ngân sách năm 2020, trong đó yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung triển khai đầy đủ các giải pháp nêu tại Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính, đồng thời phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) được giao ngay từ những ngày đầu năm.

Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn để đăng ký mức phấn đấu tăng thu thêm so dự toán.

Đáng chú ý, ngay trong những ngày đầu Xuân Canh Tý, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện số 02/CĐ-TCT ngày 30/1/2020 chỉ đạo cơ quan thuế các cấp phải bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN và đôn đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện kịp thời nghĩa vụ thuế, bố trí công chức trực hỗ trợ trực tuyến đối với các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

Hiện Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 cho cục thuế tỉnh, thành phố. Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu, tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xác định chính xác số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, số doanh nghiệp báo ngừng hoạt động. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng…

Cùng với việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 để các cục thuế triển khai thực hiện, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Quyết định về việc giao dự toán thu NSNN năm 2020 đối với hộ gia đình và cá nhân kinh doanh của 16 tỉnh, thành phố có số thu điều tiết về ngân sách trung ương của Tổng cục Thuế.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng ban hành văn bản giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho các cục thuế, mục tiêu thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019 chuyển sang và giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu NSNN năm 2020. Chỉ đạo các cục thuế triển khai giao nhiệm vụ thu nợ đọng thuế đến các phòng, các chi cục thuế, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản thi hành, động viên kịp thời nguồn lực cho ngân sách…

Theo Chinhphu