Thứ tư,  08/07/2020

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tại Chi Lăng, Văn Lãng

LSO-Sáng nay (17/2), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Chi Lăng.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện ban hành Quyết định số 4556/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; quyết định phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị. Huyện đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của tỉnh về các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội.

Đến nay, nhiều nhiệm vụ đã thực hiện đạt kết quả tích cực. Tiến độ gieo trồng các loại cây vụ xuân được thực hiện đảm bảo đúng thời vụ; phong trào ra quân đầu xuân làm thủy lợi, làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường và trồng cây đầu xuân được triển khai đồng bộ, hiệu quả; các nguồn hàng chính sách và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho người dân được cung ứng đầy đủ.

Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona được triển khai tích cực, chủ động. Quốc phòng -an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra những vụ việc phức tạp.

Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện thực hiện sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp xã thành một đơn vị (xã Quang Lang sáp nhập với thị trấn Đồng Mỏ thành thị trấn Đồng Mỏ). Đến nay, thị trấn Đồng Mỏ đã ổn định về cơ cấu tổ chức và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, đời sống nhân dân ổn định.

Trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2020, huyện phấn đấu xã Y Tịch đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay, xã đạt 12/19 tiêu chí.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận các nội dung liên quan đến sản xuất nông nghiệp; phòng chống dịch Covid-19; xây dựng nông thôn mới; quản lý đất đai…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Huyện cần đẩy mạnh sản xuất vụ xuân và các cây thế mạnh, tổ chức tái đàn lợn trên cơ sở đảm bảo an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác phun tiêu độc khử trùng; tạo điều kiện để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện cần chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, huyện cần đẩy mạnh thu ngân sách ngay từ đầu năm; quan tâm công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19; tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả công tác đưa công an chính quy về đảm nhận chức danh trưởng công an xã; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc theo chức năng nhiệm vụ để huyện Chi Lăng, các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2020.

* Cùng ngày, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2020, công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Văn Lãng.

Đoàn công tác đã làm việc với UBND xã Hoàng Việt, xã Bắc Hùng và UBND huyện Văn Lãng.

Ngay từ đầu năm 2020, huyện Văn Lãng đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Trong 2 tháng đầu năm 2020, UBND huyện Văn Lãng đã tập trung trọng điểm vào một số việc như: chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ đông – xuân; thu ngân sách nhà nước…

Theo đó, diện tích gieo trồng các loại cây trồng vụ đông – xuân đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Về thu ngân sách nhà nước, tính đến ngày 31/1/2020, số thu toàn huyện được 18,7 tỷ đồng, đạt 10,03% dự toán tỉnh giao, đạt 9,86% dự toán huyện giao.

Bên cạnh đó, huyện Văn Lãng đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự… Riêng đối với công tác xây dựng nông thôn mới, năm 2020, huyện phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (nâng số xã đạt chuẩn lên 8 xã), trong đó, xã Hoàng Việt và xã Bắc Hùng phấn đấu hết năm 2020 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới.

Riêng với xã Hoàng Việt, tính đến 14/2/2020, toàn xã đã gieo trồng được 14 ha cây trồng vụ đông xuân. Thu ngân sách được 1,1 tỷ đồng, đạt 20,46% so với kế hoạch.

Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện đã sắp xếp 8 xã, thị trấn (Nam La, Hội Hoan, Tân Lang, Tân Việt, Trùng Quán, An Hùng, Hoàng Việt, thị trấn Na Sầm) thành 5 đơn vị (Hội Hoan, Bắc Hùng, Bắc Việt, Hoàng Việt, thị trấn Na Sầm). Sau sắp xếp, sáp nhập, hệ thống chính trị đã đi vào ổn định, duy trì hoạt động liên tục, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, huyện Văn Lãng đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch; chuẩn bị các phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, tổ chức phun tiêu độc, khử trùng tại các trường học, cơ sở y tế, nơi đông người…


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động của huyện Văn Lãng và các xã trong triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND nhấn mạnh: Trước tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới hoạt động kinh tế – xã hội, huyện cần có giải pháp căn cơ, tổng thể để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, bảo đảm hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện cần thực hiện hiệu quả, sâu rộng chương trình OCOP, quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tập trung xây dựng nông thôn mới, chú trọng tạo sự chuyển biến trong nhận thức người dân, xây dựng, củng cố các mô hình sản xuất.

Huyện cần có biện pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, tăng thu ngân sách; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19… Đặc biệt, huyện cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xã Hoàng Việt và xã Bắc Hùng cần tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, kiểm tra mô hình trồng hồng vành khuyên tại xã Hoàng Việt.

NHÓM PV-CTV