Thứ ba,  02/06/2020

Chủ động công tác chuẩn bị đầu tư công trình mục tiêu quốc gia

(LSO) – Năm 2020 Lạng Sơn được trung ương phân bổ hơn 911 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ngay sau khi được UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn, các huyện đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án, giải phóng mặt bằng, đấu thầu và triển khai tại hiện trường.

Hữu Lũng là một trong số các huyện chủ động triển khai từ rất sớm công tác chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020. Để chủ động về danh mục và thuận lợi thực hiện quy trình đầu tư, từ trong năm 2019 huyện đã rà soát và phê duyệt danh mục đầu tư công và giao đơn vị chủ đầu tư triển khai các bước theo quy định, gắn với giải phóng mặt bằng. Vì vậy đến cuối năm 2019, các công trình đã cơ bản xong thủ tục và triển khai công tác đấu thầu ngay từ đầu năm 2020.

Triển khai công trình giao thông chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn

Ông Bùi Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Theo quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, huyện được tỉnh phân bổ 53 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới để xây dựng các hạ tầng thiết yếu. Đến giữa quý I/2020, 12 danh mục công trình khởi công mới chương trình nông thôn mới trong năm 2020 đã hoàn thiện hồ sơ và đang thực hiện bước đấu thầu. Với tiến độ như hiện nay, đến nửa đầu tháng 3/2020 sẽ lựa chọn xong nhà thầu xây lắp. Dự kiến huyện sẽ hoàn thành giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia vào đầu quý IV/2020.

Tại huyện Văn Lãng, việc triển khai các dự án khởi công mới thuộc chương trình mục tiêu quốc gia cũng hết sức khẩn trương. Trong số 37 danh mục công trình khởi công mới thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện đã thực hiện cơ bản xong công tác chuẩn bị đầu tư đối với 27 công trình.

Tính đến nay, trong tổng số trên 150 danh mục công trình xây dựng khởi công mới được đầu tư năm 2020 từ nguồn vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới, các huyện, thành phố đã hoàn thành thủ tục đầu tư được trên 60% danh mục dự án, số danh mục còn lại sẽ hoàn thiện vào cuối quý I/2020; từ đầu quý II các công trình đủ điều kiện khởi công xây dựng tại thực địa.

Chính từ việc xây dựng kế hoạch chủ động trong triển khai các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 của UBND các huyện khá bài bản, đến nay khối lượng giải ngân vốn đã khởi sắc hơn những năm trước. Theo số liệu của Kho bạc nhà nước tỉnh, đến ngày 17/2/2020 các huyện đã giải ngân được 179 tỷ đồng, đạt 19,6% (cùng kỳ năm 2019 giải ngân đạt dưới 10%).

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, với sự chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt của các huyện, thành phố, dự báo trong năm 2020 kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới sẽ sớm hoàn thành chương trình đề ra.

TRANG NINH