Thứ sáu, 14/08/2020

Lộc Bình: Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(LSO) – Tính đến cuối năm 2019, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Lộc Bình đạt gần 76%. Để hoàn thành việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phạm vi toàn huyện,  chính quyền, ngành chức năng tăng cường thực hiện các biện pháp.

Tại xã Đồng Bục, hết năm 2019, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở đạt gần 60%, đối với đất nông nghiệp (đất vườn, đất ruộng, đất rừng) đạt 85%. Hiện nay, xã còn 2.600 thửa đất nông nghiệp, gần 400 thửa đất nhà ở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Lý Thị Hiền, cán bộ địa chính – xây dựng – nông nghiệp – môi trường xã cho biết: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân từ 2019 trở về trước còn gặp khó khăn nhất định như: do phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, hoặc kinh phí đo đạc đối với thửa đất có biến động nên người dân chưa chủ động (chưa muốn) đăng ký kê khai các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Lộc Bình kiểm tra hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn

Vì vậy, năm 2020, xã Đồng Bục tăng cường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện rà soát số liệu về các thửa đất chưa được đăng ký đất đai, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo cho người sử dụng đất chưa thực hiện kê khai đăng ký đất đai, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất đang sử dụng. Đồng thời, hướng dẫn người sử dụng đất kê khai; tiếp nhận hồ sơ kê khai đăng ký đất đai của các tổ chức, cá nhân, tổng hợp và chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện để xử lý kịp thời, hiệu quả.

Năm 2010, huyện Lộc Bình đã hoàn thành việc lập bản đồ địa chính và thực hiện kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên phạm vi toàn huyện. Tuy nhiên, hiện nay, việc quản lý sử dụng hồ sơ địa chính đã lập còn những bất cập như: nhiều thửa đất chưa được đăng ký đất đai lần đầu, sai sót về ranh giới, diện tích thửa đất, tốc độ đô thị hóa nhanh gây ảnh hưởng đến mức độ biến động tách thửa chiếm tỷ lệ lớn. Tính đến hết tháng 11/2019, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 270.557 thửa đất, đạt gần 76%, còn khoảng 85.753 thửa đất chưa được đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chiếm 24%.

Để hoàn thành việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên phạm vi toàn huyện, đặc biệt là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hoàn thành cơ bản trong năm 2020, ngày 11/2/2020, UBND huyện ban hành kế hoạch đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Theo đó, chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê lại toàn bộ các đối tượng sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, những trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu để kê khai đăng ký, làm thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,….

Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND huyện, các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai các giải pháp. Ông Bùi Xuân Mai, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Phòng phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã làm công tác đăng ký đất đai; tuyên truyền, thông báo đến người sử dụng đất, người được Nhà nước giao đất để quản lý mà chưa thực hiện đăng ký đất đai, chưa được cấp giấy chứng nhận phải thực hiện đăng ký đất đai theo quy định. Cùng với đó, tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu về thực hiện đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã, thị trấn;… Qua đó, phấn đấu đến hết năm 2020, toàn huyện hoàn thành cơ bản việc đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đạt 314.829 thửa, đạt tỷ lệ từ 85% đến 88 %. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đồng Bục, Hữu Khánh, Yên Khoái) phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% trở lên.

ĐỖ HOẠT