Thứ bảy, 15/08/2020

Chỉ đạo khôi phục thực hiện mua bán hàng hoá của cư dân biên giới qua cặp cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về khôi phục thực hiện mua bán hàng hoá của cư dân biên giới qua cặp cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài (Công văn số 663/VP-KTTH, ngày 26/2/2020).

Cửa khẩu Tân Thanh

Theo đó, đồng ý với đề nghị của phía Trung Quốc khôi phục thực hiện việc mua bán hàng hóa của cư dân biên giới theo chính sách 8.000NDT/người/ngày qua cặp cửa khẩu phụ Tân Thanh – Pò Chài từ ngày 27/02/2020. Việc giao nhận hàng hoá phải thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, người điều khiển phương tiện chuyên chở hàng hoá qua biên giới chỉ được đi đến điểm giao nhận hàng hoá, điểm cách ly tại khu vực cửa khẩu, không được phép đi sâu vào trong nội địa, bảo đảm loại trừ hoàn toàn các rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh. Quá trình triển khai thực hiện cần tiếp tục theo dõi, trao đổi với phía Trung Quốc để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Sở Y tế chỉ đạo lực lượng kiểm dịch tại cửa khẩu thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt việc tiêu độc khử trùng và các lái xe, chủ hàng phải mặc bộ đồ bảo hộ y tế, thực hiện cách ly khi phát hiện có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Theo langson.gov.vn