Thứ ba,  14/07/2020

Tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng

LSO-Sáng nay (3/3), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) 2 tháng đầu năm 2020.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến ngày 20/2/2020, 9 huyện và thành phố Lạng Sơn hiện đang có vướng mắc trong công tác GPMB để thực hiện một số dự án, đặc biệt là những dự án trọng điểm năm 2020.

Cụ thể, có 35 dự án đang triển khai tại 9 huyện và thành phố phải thực hiện GPMB và bàn giao đất để thi công dự án trong quý I/2020. Tuy nhiên, các dự án này đều gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB. Tiến độ GPMB các dự án này đều chậm so với kế hoạch đề ra.

Những khó khăn trong công tác GPMB chủ yếu trong chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB (không thống nhất được phương án chi trả đối với người dân), bố trí tái định cư, đặc biệt là còn nhiều gia đình trong vùng dự án cố tình gây khó khăn, không hợp tác trong công tác bồi thường và đòi hỏi nhiều ưu sách ngoài quy định.

Bên cạnh đó, công tác GPMB chậm tiến độ một phần cũng do chủ đầu tư chưa lập kế hoạch thi công, đồng thời chưa chuyển kinh phí nên UBND các huyện, thành phố chưa thể thực hiện chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án…

Tại cuộc họp, đại diện các huyện, thành phố đã thảo luận, nêu những vướng mắc trong công tác GPMB của từng dự án. Đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc trong GPMB.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh
phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh nêu rõ: Đối với những địa bàn có dự án thực hiện đầu tư từ năm 2010 trở về trước cần giải quyết dứt điểm công tác GPMB trong năm 2020; những dự án có vướng mắc GPMB đối với các hộ xây nhà trên đất nông nghiệp, UBND các huyện, thành phố cương quyết không hỗ trợ đất tái định cư mà tính toán phương án hỗ trợ khác phù hợp, đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính cần khẩn trương rà soát, tính toán giá trị đối với từng loại đất, khu vực cụ thể; một số dự án trên địa bàn các huyện: Lộc Bình, Hữu Lũng, thành phố Lạng Sơn cần khẩn trương quy hoạch chi tiết để xây dựng phương án GPMB; các chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các huyện, thành phố trong triển khai công tác GPMB, đồng thời bắt tay ngay vào thi công các dự án khi được bàn giao mặt bằng…

Đồng chí Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác GPMB trong 2 tháng đầu năm chậm so với kế hoạch, do vậy, cần tập trung cao độ cho công tác này. UBND các huyện và thành phố phải vào cuộc một cách quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB để bàn giao cho các chủ đầu tư thực hiện thi công.

TRÍ DŨNG