Thứ sáu, 14/08/2020

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trong những năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích. Năm 2020, EVNNPT quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 về sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lãnh đạo EVNNPT kiểm tra, chỉ đạo công tác vận hành trạm biến áp 500 kV Lai Châu.

 

Nhờ sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV); sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành, các đối tác; sự ủng hộ của các địa phương và nhất là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN), EVNNPT đã đạt được nhiều thành tích tốt, qua đó ngày càng khẳng định vị thế và vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

Hiện nay, hệ thống truyền tải điện quốc gia đã trở thành một hệ thống truyền tải điện có quy mô lớn so với các nước trong khu vực ASEAN và châu Á; ngày càng đồng bộ, hiện đại với nhiều thiết bị, công nghệ tiên tiến trên thế giới; giữ vững vai trò “xương sống” trong hệ thống điện toàn quốc. Hệ thống truyền tải điện 500 kV đã có ba mạch đường dây 500 kV liên kết giữa miền trung và miền nam, hai mạch đường dây 500 kV liên kết miền bắc với miền trung và mạch 3 (Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2) đang được khẩn trương xây dựng để có ba mạch đường dây 500 kV từ bắc vào nam, tạo liên kết vững chắc hệ thống điện cả ba miền của đất nước; đã có các mạch vòng 500 kV ở cả miền bắc và miền nam nhằm tăng cường độ ổn định, tin cậy cung cấp điện; đã kết nối lưới điện 500 kV của khu vực miền Ðông Nam Bộ với miền Tây Nam Bộ. Hệ thống truyền tải điện 220 kV bảo đảm vai trò “xương sống” trong hệ thống điện của các khu vực, tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước; đã kết nối với hệ thống truyền tải điện của các nước Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

Trạm biến áp 220 kV Tân Uyên phục vụ Khu công nghiệp Bình Dương.

 

Ðối với công tác quản lý vận hành, trong những năm qua, EVNNPT đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành; nghiêm túc tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác xử lý sự cố, kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm thiết bị,…; thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình vận hành để xử lý kịp thời các khiếm khuyết, hiện tượng bất thường trên lưới điện; thực hiện các giải pháp để giảm đến mức thấp nhất tổn thất điện năng và số vụ sự cố; thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia, nhất là hệ thống truyền tải điện 500 kV theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia. Nhờ đó, EVNNPT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Trong công tác đầu tư xây dựng (ÐTXD), mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; trong công tác chuẩn bị đầu tư và nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng EVNNPT đã rất cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. EVNNPT đã hoàn thành đưa vào vận hành nhiều dự án trọng điểm, bảo đảm cung cấp điện cho khu vực Hà Nội, miền nam, các vùng kinh tế trọng điểm, các phụ tải quan trọng, tăng cường năng lực truyền tải điện, giải quyết tình trạng quá tải tại các khu vực và đáp ứng yêu cầu đấu nối, giải tỏa công suất các dự án nguồn điện. Ðể phục vụ giải tỏa công suất một số lượng lớn các nhà máy điện năng lượng tái tạo mới được đưa vào vận hành trong năm 2019, tập trung chủ yếu tại khu vực Nam Trung Bộ, EVNNPT đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện và đưa vào vận hành nhiều dự án vượt trước tiến độ theo kế hoạch.

Trong nhiều năm qua, EVNNPT đã tích cực thực hiện các giải pháp làm lành mạnh tình hình tài chính, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) có lãi; các chỉ tiêu tài chính của EVNNPT đều đáp ứng quy định và đạt yêu cầu. EVNNPT luôn bảo đảm huy động đủ vốn cho các dự án ÐTXD và đang tích cực triển khai các hình thức thu xếp vốn không có bảo lãnh của Chính phủ để đáp ứng nhu cầu vốn ÐTXD trong năm 2020 và những năm tiếp theo. EVNNPT đã được Fitch Ratings (một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất trên thế giới) công bố xếp hạng tín nhiệm của EVNNPT ở mức BB, ngang bằng công ty mẹ – EVN và mức xếp hạng quốc gia của Việt Nam; xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT đạt mức BB+. Kết quả xếp hạng này giúp EVNNPT củng cố mức độ tín nhiệm và tăng cường tính minh bạch, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho EVNNPT đa dạng hóa các nguồn tài chính và phát hành trái phiếu quốc tế.

EVNNPT luôn thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng hiệu quả lao động; thường xuyên tổ chức rà soát, sắp xếp lao động trong nội bộ một cách hợp lý; thực hiện sắp xếp lao động phù hợp với lộ trình hoàn thành các trạm biến áp không người trực,… Nhờ đó, các chỉ tiêu năng suất lao động năm sau đều cao hơn năm trước.

Với mục tiêu phát triển bền vững, vươn lên tầm khu vực và châu Á, Tổng công ty đã ban hành Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Hiện nay, EVNNPT đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo lộ trình để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Trong các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu chiến lược, việc ứng dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ thông tin có vai trò rất quan trọng, mang tính then chốt, do đó EVNNPT rất quan tâm, chú trọng công tác này. Nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới đã và đang dần được ứng dụng nhằm từng bước hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện quốc gia như: lưới điện thông minh, công nghệ điều khiển xa, trạm biến áp không người trực, trạm biến áp số, thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ giám sát thiết bị online, ứng dụng quản lý kỹ thuật trên nền tảng công nghệ GIS, các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (in-tơ-nét vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây),… Ðồng thời, EVNNPT luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật chất lượng cao, làm chủ được các công nghệ hiện đại. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các hoạt động với mục tiêu nâng cao hiệu quả SXKD, tăng năng suất lao động và hoàn thành các mục tiêu chiến lược, EVNNPT đang tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc trong chiến lược ứng dụng và phát triển khoa học – kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện, đề án tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đề án lưới điện thông minh.

EVNNPT luôn tập trung đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Cùng với quá trình phát triển, các giá trị của văn hóa EVNNPT đã thấm sâu, chi phối nhận thức và hành động của CBCNV EVNNPT, tạo nên khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể CBCNV, tạo nên con người EVNNPT có bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm với công việc, luôn coi trọng tính nhân văn, giàu lòng nhân ái và có khát vọng vươn lên.

EVNNPT luôn chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, tích cực đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, bảo đảm việc làm, cải thiện môi trường làm việc, điều kiện làm việc, tiền lương, thu nhập cho CBCNV.

Năm 2020 là năm quyết định việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 nên EVNNPT sẽ hết sức tập trung để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 về SXKD, ÐTXD và tài chính, với các nhiệm vụ chính: Bảo đảm truyền tải điện an toàn, ổn định, thực hiện các giải pháp nhằm giảm đến mức thấp nhất tổn thất điện năng và số vụ sự cố để cung cấp đủ điện cho đất nước. Bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án ÐTXD theo kế hoạch, nhất là các dự án đường dây 500 kV mạch 3, giải tỏa công suất các nhà máy điện BOT và năng lượng tái tạo. Bảo đảm hoạt động SXKD có lãi, bảo toàn và phát triển vốn; tiếp tục thực hiện các giải pháp làm lành mạnh tình hình tài chính; bảo đảm các chỉ tiêu tài chính theo quy định; đa dạng hóa các hình thức thu xếp vốn, triển khai thực hiện các hình thức huy động vốn không có bảo lãnh của Chính phủ để đáp ứng nhu cầu vốn cho công tác ÐTXD.Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo kế hoạch trong các đề án: Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, lưới điện thông minh, nâng cao năng lực các Công ty Truyền tải điện, nâng cao năng lực Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện; xây dựng và triển khai đề án nâng cao năng lực các ban quản lý dự án.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt khó vươn lên, EVNNPT quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, phấn đấu đạt nhiều thành tích để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo Nhandan