Thứ năm,  02/04/2020

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Thị trấn – Đô Lương – Vân Nham

LSO-Ngày 11/3/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần công trình đường Thị trấn – Đô Lương – Vân Nham, trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

Dự án thành phần đường Thị trấn – Đô Lương – Vân Nham có tổng chiều dài toàn tuyến trên 14,6 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B. Tổng mức đầu tư công trình trên 42 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng địa phương. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, thuộc Sở Giao thông – Vận tải làm chủ đầu tư. Tuyến đường nằm trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng và các xã: Minh Sơn, Đô Lương và Vân Nham. Đến nay, UBND huyện Hữu Lũng đã phê duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng cho 177 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Công trình được khởi công từ ngày 25/11/2019, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2020.

Từ thời điểm khởi công công trình đến nay, các chủ thể liên quan thực hiện dự án đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhất định; các nhà thầu thi công đã tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thực hiện hoàn thành xây lắp cơ bản các hạng mục. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ triển khai cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Các đơn vị liên quan đang nỗ lực hoàn thành tiến độ theo hợp đồng.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh nhấn mạnh: Để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình, Huyện Hữu Lũng cần tập trung giải phóng mặt bằng dứt điểm trong tháng 3/2020. Chủ đầu tư và các nhà thầu đảm bảo chất lượng công trình, tăng cường công tác giám sát, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công; hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công. Quá trình thi công hạn chế tình trạng đất xô, sạt lở vào đất canh tác của người dân.

NINH TUYÊN – HỨA HÒA