Thứ hai,  01/03/2021

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đình Lập: Điểm sáng huy động vốn

(LSO) – Vượt qua những khó khăn, năm 2019, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đình Lập đã thực hiện các giải pháp huy động hiệu quả vốn nhàn rỗi trong nhân dân. Nguồn vốn huy động được hòa vào nguồn vốn chung của NHCSXH để cho hộ nghèo vay và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Đình Lập là huyện miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn. Kinh tế của huyện phát triển còn chậm so với các huyện khác trong tỉnh. Chính yếu tố này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác huy động vốn của NHCSXH huyện.

Trước những khó khăn đó, Ban Giám đốc phòng giao dịch đã họp bàn và thống nhất đưa ra một số giải pháp thực hiện. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, đơn vị đã vượt qua mọi khó khăn thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao, đặc biệt về chỉ tiêu huy động vốn nhàn rỗi trong dân (là đơn vị hoàn thành cao nhất chỉ tiêu huy động vốn qua thị trường trong năm 2019). Cụ thể, năm 2019, phòng giao dịch được chi nhánh tỉnh giao huy động vốn qua các tổ chức, cá nhân trên thị trường là 8,5 tỷ đồng. Kết quả, đơn vị huy động được 33,662, vượt gần 4 lần chỉ tiêu giao.

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn khu 7, thị trấn Đình Lập hướng dẫn tổ viên gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH

Ông Lương Cao Cường, Phó Giám đốc NHCSXH huyện cho biết: Để đạt được kết quả đó, phòng giao dịch đã bám sát định hướng hoạt động của chi nhánh chỉ đạo, xác định nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, đơn vị bám sát các quy định về huy động vốn của NHCSXH cấp trên và các cơ chế, chính sách của nhà nước để triển khai thực hiện; chủ động tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện ban hành văn bản đề nghị các tổ chức chính trị – xã hội cấp huyện vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân có tiền nhàn rỗi gửi tại NHCSXH huyện treo băng rôn tuyên truyền huy động vốn tại điểm giao dịch để người dân nắm được thực hiện.

Ông Nguyễn Công Hưng, Chủ tịch UBND xã Bính Xá cho biết: Thực hiện công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân, UBND xã chỉ đạo các tổ chức hội cấp xã, trưởng thôn, phối hợp với NHCSXH huyện tuyên truyền, phổ biến nội dung huy động tiết kiệm tại các buổi họp thôn. Nhờ đó, hiện nay, người dân trên địa bàn xã đều biết và thực hiện gửi tiết kiệm tại NHCSXH được trên  21 tỷ đồng. Tiêu biểu như hộ ông Hoàng Văn Bưa, thôn Pò Phát, xã Bính Xá đã đến điểm giao dịch xã gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng. Theo ông Bưa, việc NHCSXH huy động vốn trong dân cư tại xã rất thuận tiện, không phải đi xa, thủ tục cũng nhanh gọn, đỡ mất thời gian.

Ngoài ra, để làm tốt công tác huy động vốn, trong các buổi giao dịch tại xã, cán bộ ngân hàng tuyên truyền đến người dân về nội dung, hình thức huy động… Qua đó, để người dân hiểu khi gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH lãi suất tiền gửi tương đương với các ngân hàng thương mại, đặc biệt người dân có thể thực hiện giao dịch tại xã vào ngày giao dịch cố định của ngân hàng. Cùng với đó, cán bộ tín dụng ngân hàng phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn nắm bắt các hộ trong thôn có điều kiện kinh tế, có tiền nhàn rỗi, vừa khai thác cây thông, keo… để tiếp cận, trực tiếp tuyên truyền người dân gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH.

Phó Giám đốc NHCSXH huyện cho biết thêm: Đi đôi với cho vay vốn, chúng tôi còn tích cực huy động tiền gửi tiết kiệm trong cộng đồng dân cư tại điểm giao dịch xã. Trong 2 tháng đầu năm 2020, huy động tiền gửi dân cư của đơn vị đạt trên 3 tỷ đồng. Việc huy động tiền nhàn rỗi trong nhân dân mang lại lợi ích “kép”, vừa giúp người dân yên tâm gửi tiết kiệm mà nguồn vốn huy động được còn tạo thêm vốn để cho  hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay.

KIM HUYÊN