Chủ nhật,  28/02/2021

Bắc Sơn: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(LSO) – Số thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bắc Sơn tính đến hết năm 2019 còn tới 56.778 thửa, nhiều thứ ba trong số 11 huyện, thành phố. Để góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, các cấp, ngành trên trên địa bàn huyện đang triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp trong năm 2020.

Hiện nay, xã Tân Hương còn 5.179 /9.283 thửa đất (đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp) chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Lương Ngọc Hải, Chủ tịch UBND xã cho biết: Do số lượng thửa đất cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rất lớn, để giải quyết công việc, xã đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kê khai các thửa đất với UBND xã. Bên cạnh đó, xã chỉ đạo cán bộ địa chính hướng dẫn người dân thực hiện kê khai đất đai và hoàn thiện các thủ tục hành chính về đất đai để chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn cấp huyện thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Từ đầu năm 2020 đến giữa tháng 3/2020, xã hướng dẫn người dân hoàn chỉnh 80 hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Sơn cung cấp thông tin quy hoạch đất đai cho người dân

Tại xã Tân Thành, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn xã  đã có 5.570 thửa đất/7.015 thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Từ đầu năm 2020 đến giữa tháng 3/2020, xã đã tiếp nhận, giải quyết được 40 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Ông Lộc Quang Cường, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Bắc Sơn cho biết: Trong năm 2020, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm của phòng. Theo đó, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, phòng đã tổ chức họp giao ban với các công chức địa chính – xây dựng cấp xã, tăng cường phối hợp với UBND các xã thực hiện rà soát tất cả các thửa đất trên địa bàn và hướng dẫn người dân thủ tục hành chính.

Theo số liệu của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Sơn, từ việc tập trung cao độ trong việc giải quyết các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong 2 tháng đầu năm 2020 chi nhánh đã tham mưu cho lãnh đạo huyện và Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp mới, cấp đổi được 808 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn. Lũy kế đến tháng 2/2020, toàn huyện đã cấp được 58.703 giấy chứng nhận cho người dân; số thửa đất chưa được cấp giảm từ 56.778 thửa đất xuống còn 55.970 thửa đất.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn tập trung thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử đất của người dân

Ông Nguyễn Văn Dũng, trú tại thôn Khau Ràng, xã Đồng Ý huyện Bắc Sơn cho biết: Gia đình có thửa đất cần chỉnh lý cấp đổi giấy chứng nhận để thực hiện quyền của người sử dụng đất nhưng do không nắm được thủ tục hành chính về đất đai nên rất lúng túng. Khi lên xã hỏi gia đình đã được cán bộ địa chính xã hướng dẫn tận tình, ngay trong ngày 10/3/2020, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của huyện đã tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Ông Tô Bắc Thái, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong năm 2020, huyện đã thành lập 4 tổ công tác và phân công phụ trách từng địa bàn, theo dõi tình hình kê khai, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại cơ sở. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ công chức địa chính xây dựng cấp xã trong việc hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai nói chung và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nói riêng.


Triển khai đồng bộ các giải pháp

(LSO) – Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, UBND huyện Bắc Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện.

Bà Hoàng Thị Chuyên, Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn: “Đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính đúng thời hạn”.

Năm 2020, văn phòng đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát, lập danh sách số lượng các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận. Đồng thời tăng cường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ địa chính cấp xã, từ việc tiếp nhận hồ sơ theo quy chế liên thông một cửa tại cấp xã, thực hiện rà soát, hướng dẫn người dân các thủ tục quy định, xác định trách nhiệm giải quyết hồ sơ của các cấp… Hồ sơ cần được kiểm duyệt kỹ từ khi tiếp nhận để đảm bảo việc giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đúng thời hạn.

Ông Dương Đình Đường, Chủ tịch UBND xã Bắc Quỳnh: “Nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện đăng ký đất đai”.

Trong năm 2020, xã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến người dân về thực hiện đăng ký đất đai. Đồng thời tuyên truyền để người dân biết rõ các hình thức xử lý vi phạm đối với các trường hợp cố tình không đăng đý.

Hiện tại, xã Bắc Quỳnh đang từng bước triển khai thực hiện đăng ký đất đai đồng bộ, toàn diện, đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, sao cho các thửa đất kê khai, đăng ký được thể hiện đầy đủ, thống nhất thông tin trong hồ sơ địa chính ở các cấp, phấn đấu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trên 70% thửa đất có người sử dụng hoặc được giao quản lý nhưng chưa kê khai trên địa bàn xã.

Bà Lèo Thị Lạng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Phúc Lộc: “Chính quyền tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành

Thời gian qua, doanh nghiệp nhận thấy các cấp chính quyền và các phòng, ban chuyên môn của huyện Bắc Sơn đã tăng cường công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các thủ tục trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vừa qua, doanh nghiệp đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Đồng Ý giới thiệu địa điểm khu đất với diện tích 3,6 ha và giải quyết các vấn đề vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan để doanh nghiệp được thuê đất thời hạn 30 năm triển khai dự án xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Đến nay, mọi thủ tục về xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đã hoàn thiện và đơn vị đang chờ kết quả từ trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

Qua việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho thấy tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở trong việc đồng hành với doanh nghiệp để cải thiện môi trường đầu tư. Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

TRANG NINH - ANH DŨNG