Thứ sáu,  03/04/2020

Công tác thi đua – khen thưởng ngoài ngành: Góp phần nâng cao hoạt động tín dụng chính sách

(LSO) – Để khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân ngoài Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), tích cực đóng góp cho hoạt động của ngân hàng, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với người dân, những năm qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng ngoài ngành.

NHCSXH là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đưa các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Với đặc thù đó, trong quá trình hoạt động, NHCSXH luôn phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể như: chính quyền các cấp; các tổ chức hội, đoàn thể và một số sở, ngành liên quan. Những cơ quan, đoàn thể đó góp phần rất quan trọng trong triển khai, thực hiện tốt chính sách tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt phải kể đến 4 tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác vốn các cấp; hiện nay, 99,8% dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị – xã hội với tổng dư nợ ủy thác là hơn 2.927,6 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ ủy thác qua Hội Phụ nữ là hơn 1.139 tỷ đồng; Hội Nông dân hơn 762 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh trên 455,9 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên trên 569,7 tỷ đồng. Họ tham gia từ khâu tuyên truyền, bình xét đối tượng vay đến giải ngân cho vay và kiểm tra, quản lý vốn sau vay…

Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Khun Khoan, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng tích cực thực hiện kiểm tra, giám sát hộ vay vốn

Ông Phạm Mạnh Hà, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: “Từ năm 2012, đơn vị bắt đầu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cho cá nhân, đơn vị ngoài NHCSXH. Cụ thể, đối tượng là các tổ chức hội, đoàn thể các cấp; ban giảm nghèo; tổ tiết kiệm vay vốn; lãnh đạo UBND xã; hộ vay vốn… với các tiêu chí như: tăng trưởng dư nợ, số dư huy động tiết kiệm, tỷ lệ nợ quá hạn, hiệu quả sử dụng vốn… Trên cơ sở những tiêu chí đó, hằng năm, NHCSXH tỉnh tổ chức khen thưởng, biểu dương, ghi nhận đối với những cá nhân, tập thể có đóng góp cho công tác tín dụng”.

Theo đó, chi nhánh thực hiện công tác thi đua – khen thưởng hàng năm và trong các đợt sơ kết, tổng kết theo giai đoạn. Ngoài ra, chi nhánh còn trình Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh, UBND tỉnh khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể làm tốt công tác tín dụng. Năm 2019, chi nhánh đã có quyết định khen thưởng đối với 30 tập thể và 128 cá nhân. Trong đó có 22 tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện, xã; 1 UBND cấp xã; 7 ban giảm nghèo cấp xã và các cá nhân là lãnh đạo xã, phường; cán bộ hội; tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn.

Qua đó đã tạo động lực khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân ngoài ngành thực hiện tốt công tác tín dụng. Ông Nông Văn Sái, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đình Lập, huyện Đình Lập cho biết: “Hiện nay, hội quản lý 5 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ 7,5 tỷ đồng. Nhiều năm qua, hội không có nợ quá hạn, các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2019, được NHCSXH khen thưởng, tôi và các tổ tiết kiệm và vay vốn nỗ lực hơn, tham gia tích cực hơn đối với các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn sử dụng vốn, đôn đốc thu hồi nợ…”

Với những đóng góp tích cực của các đơn vị, cá nhân ngoài ngành đã góp phần quan trọng vào thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của NHCSXH. Nguồn vốn cho vay được kiểm tra, giám sát thường xuyên, các khoản nợ quá hạn được đôn đốc, xử lý kịp thời.

Từ đó, dư nợ hằng năm tăng trưởng đều, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao. Năm 2019, tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng là 2.888,422 tỷ đồng, tăng 166,396 tỷ đồng so với năm 2018, bình quân dư nợ đạt 41,6 triệu đồng/hộ; nợ quá hạn còn 2.043 triệu đồng, chiếm 0,07% tổng dư nợ, giảm 153 triệu đồng so với năm 2018; tỷ lệ thu các món vay đến hạn đạt 94,8% (tăng 12,4% so với năm 2018), tỷ lệ thu lãi bình quân đạt 99%.

Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết thêm: Công tác thi đua – khen thưởng đối với đơn vị, cá nhân ngoài NHCSXH đem lại hiệu quả rất thiết thực. Mặc dù số tiền khen thưởng không lớn nhưng đã tạo sự phấn khởi để họ tiếp tục đóng góp cho công tác tín dụng. Qua đó, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả nguồn vốn cho vay.

KIM HUYÊN