Thứ tư,  12/08/2020

Kho bạc Nhà nước tỉnh trong tiến trình hiện đại hóa

(LSO) – Ngày 1/4/2020, đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển của Kho Bạc Nhà nước tỉnh. Suốt nhưng năm qua, đội ngũ cán bộ của đơn vị đã không ngừng nỗ lực hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ khi thành lập đến nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã từng bước hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, tổ chức bộ máy hoạt động gồm 10 đơn vị cấp huyện trực thuộc và 5 phòng chuyên môn, với tổng số công chức là 166 người. Cùng với đó, cơ sở vật chất dần được hoàn thiện; hệ thống tin học được nâng cấp, hiện đại hóa với đầy đủ các ứng dụng nghiệp vụ cho các phòng chuyên môn, kết nối Internet với các đơn vị tài chính trên địa bàn.

Đặc biệt, từ năm 2011 đơn vị đã triển khai thành công dự án Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) với nhiều chương trình hiện đại như: thanh toán điện tử liên ngân hàng, điện tự song phương với ngân hàng thương mại, thanh toán điện tử liên kho bạc… Đây là bước ngoặt quyết định đến việc thành công của mục tiêu hiện đại hóa kho bạc nhà nước đến năm 2020.

Cán bộ Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn tư vấn hồ sơ giao dịch cho khách hàng

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Trưởng phòng Kế toán Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết: Việc hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ kế toán, thanh toán và chương trình thanh toán điện tử liên ngân hàng, song phương điện tử đã tập trung nguồn quỹ về kho bạc được an toàn, hiệu quả. Qua đó, kho bạc không còn bị động về nguồn tiền, nhất là thời điểm cuối năm giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước không bị chậm chễ trong việc giải ngân các khoản chi lớn.

Theo bà Nông Thị Thanh Huyền, kế toán trưởng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, hiện nay gần như mọi giao dịch liên quan đến tài chính qua kho bạc đều được thao tác trên máy tính và nhập dữ liệu trực tuyến, thời gian thực hiện xong một giao dịch chỉ khoảng 5 phút, thay vì 30 phút như trước đây.

Cùng với việc xây dựng kho bạc hiện đại, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã từng bước hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến. Từ năm 2018, đơn vị đã thực hiện công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến đối với các đơn vị sử dụng ngân sách, khảo sát về điều kiện và mức độ sẵn sàng tham gia dịch vụ công của các đơn vị để  tập huấn, hỗ trợ và khuyến khích các đơn vị sử dụng dịch vụ công của kho bạc tới tất cả các huyện, thành phố.

Ông Nông Đắc Chương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Cao Lộc cho biết: Đến tháng 10/2019, tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cao Lộc (126 đơn vị) có giao dịch thường xuyên với kho bạc đã đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến, từng bước cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và giảm thời gian đi lại cho các đơn vị.

Đến tháng 3/2020, Kho Bạc Nhà nước tỉnh đã triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong công tác kiểm soát, thanh toán; đăng ký thành công cho 1.354 đơn vị tham gia dịch vụ công trực tuyến với kho bạc, đạt tỷ lệ 92,8% trên tổng số các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải tham gia dịch vụ công, góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách thủ tục hành chính của hệ thống kho bạc nhà nước.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh khẳng định: “Trong 30 năm qua, tập thể cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết phấn đấu cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của ngành. Với phương châm “Văn hóa là nền tảng, đoàn kết là động lực, hiện đại hóa là giải pháp”, tập thể ban lãnh đạo cùng công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn tới, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của địa phương và cả nước”.

ANH DŨNG - ĐÌNH QUYẾT