Thứ năm,  29/10/2020

Trả lương hưu, trợ cấp tại nhà cho một số đối tượng

BHXH Việt Nam qui định 3 trường hợp, người hưởng báo với cơ quan bưu điện để được chi trả tận nhà.
Theo VOV