Thứ tư,  21/10/2020

UBND tỉnh họp chuyên đề giải phóng mặt bằng và xem xét tiến độ dự án trọng điểm

LSO-Sáng nay (9/4), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh chủ trì phiên họp trực tuyến chuyên đề về tình hình giải phóng mặt bằng tháng 3/2020 và tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý I/2020.

Theo báo cáo của các sở, ngành, địa phương, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn tỉnh trong tháng 3, nhiều dự án cần tập trung xử lý tiến triển rất chậm so với tháng 1-2/2020.

Thành phố Lạng Sơn có 8 dự án hằng tháng phải báo cáo để UBND tỉnh nắm bắt tiến độ và chỉ đạo tháo gỡ nhưng trong tháng 3/2020 chỉ 2 dự án có chuyển biến; 6 dự án còn lại trong tình trạng chậm. Huyện Cao Lộc có 5 dự án nhưng chỉ 1 dự án có chuyển biến và 4 dự án còn lại đều chậm.

Đối với tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, năm 2020, tỉnh xác định 19 danh mục dự án cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ gồm: 5 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 14 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Tính đến đầu tháng 4/2020, trong 5 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có 4 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư gồm: cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B đoạn km 3+700-km 18; các tiểu dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn; dự án kè sông Kỳ Cùng đoạn thị trấn Na Sầm và dự án nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; 1 dự án chuyển tiếp là dự án thủy lợi Bản Lải. Do đó, khối lượng thực tế phát sinh không đáng kể, kết quả giải ngân chỉ phát sinh tại dự án thủy lợi Bản Lải với số vốn thanh toán hơn 40 tỷ đồng.

Về 14 dự án ngoài ngân sách, có 8 dự án bảo đảm tiến độ tại các huyện: Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng; 6 dự án chậm tiến độ tại thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh chỉ rõ: Do ảnh hưởng của dịch  Covid – 19 diễn biến phức tạp từ đầu năm, một số huyện có biểu hiện chưa tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng. Các huyện có tâm lý này phải kiểm điểm rút kinh nghiệm ngay vì có nhiều việc không cần hội họp vẫn giải quyết được công việc liên quan giải phóng mặt bằng. Đây là một trong những lý do khiến tiến độ giải phóng mặt bằng trong tháng 3 và quý I/2020 chậm chuyển biến.

Về công tác tham mưu, đồng chí đánh giá cao Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp kiến nghị của các huyện, thành phố và tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đưa ra các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án đạt chất lượng, có hiệu quả. UBND tỉnh thống nhất toàn bộ các đề xuất phương án tháo gỡ do Sở Tài nguyên và Môi trường nêu trong báo cáo đề dẫn tại hội nghị để các huyện có căn cứ triển khai.

Đồng chí yêu cầu: Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong quý II/2020, các huyện cần tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng và có giải pháp, kế hoạch bố trí giải quyết công việc phù hợp, hiệu quả khi diễn biến dịch bệnh tiếp tục phức tạp. Các sở, ngành chức năng cần tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính về đất đai cho các tổ chức liên quan đến giải phóng mặt bằng như: xác định giá đất cụ thể, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các dự án.

Về thực hiện các dự án trọng điểm, đồng chí yêu cầu: Trong quý II/2020, các huyện, thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh tập trung giải phóng mặt bằng các dự án. Các nhà đầu tư phối hợp với UBND các huyện chặt chẽ hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí đủ vốn để chi trả cho người dân khi các huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Các chủ đầu tư được giao quản lý 4 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án trong quý II để tổ chức khởi công các công trình theo kế hoạch từ đầu quý III/2020. Đồng thời phải đặc biệt lưu tâm đến công tác giải ngân nguồn vốn trong kế hoạch đã giao.

Các thành viên ban chỉ đạo các dự án trọng điểm được giao phụ trách, theo dõi hỗ trợ từng dự án cần nêu cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cũng như tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

TRANG NINH